nieuws

Werkgever krijgt geen inzage medisch dossier werknemer

Geen categorie

Werkgevers hebben geen recht op inzage in het medisch dossier van een zieke werknemer. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 18 april geoordeeld. Een werkgever heeft voldoende waarborgen voor een eerlijk proces, als hij de rechter kan vragen om een onafhankelijk arts naar het dossier van de werknemer te laten kijken.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is blij met deze uitspraak van het Europees Hof over het medisch beroepsgeheim. De beslissing van het Europees Hof in de Franse zaak Eternit schept duidelijkheid over een vraagstuk waarover ook in Nederland al jarenlang strijd wordt gevoerd.

Belangen van de werkgever
Het besluit een werknemer arbeidsongeschikt te verklaren raakt ook de belangen van de werkgever, vooral als de werkgever langer het loon moet doorbetalen of een boete krijgt, omdat de werkgever zich onvoldoende zou hebben inspannen voor de re-integratie. Werkgevers stellen daarom dat zij het dossier van de werknemer moeten kunnen inzien om zo'n beslissing te kunnen aanvechten. Anderen, waaronder artsen, zegen dat een inzagerecht de privacy van de werknemer en het medisch beroepsgeheim schendt. Hierover zijn in Nederland talloze procedures gevoerd en het heeft geleid tot een complexe regeling in de WAO (Medische besluitenregeling).

Privacy belangrijk
De werkgever heeft geen recht heeft op inzage van het dossier van de werknemer, als de werkgever de mogelijkheid heeft de rechter te verzoeken een onafhankelijk arts naar het dossier te laten kijken. Het Europees Hof vindt de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim dusdanig belangrijk, dat het recht op een eerlijk proces van de werkgever een beperking moet ondergaan.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels