nieuws

Column Dick van Zomeren

Geen categorie

De schoonmaakmarkt als ontmoetingsplek

Elke twee jaar onveranderlijk rond de 25.000 bezoekers die allemaal iets hebben met schoonmaken en vier dagen lang terecht kunnen bij 500 of meer exposanten. Een uit 160 landen afkomstig bont gezelschap geïnteresseerden, bestaande uit producenten, handelaren en gebruikers. Niets aan de hand dus voor organisator Amsterdam RAI voor wat betreft de 24e ISSA/Interclean begin mei. Maar onderhuids is er wel degelijk iets veranderd sinds eind jaren negentig: een gestaag afnemende Nederlandse interesse van bezoekers en exposanten. De meest gebezigde taal tijdens de beurs is Engels, gevolgd door Duits en  Italiaans. De aanwezigheid van buitenlandse exposanten en bezoekers is zo groot, dat Nederlanders zich in het RAI-complex gast in eigen land zijn gaan voelen. De cijfers onderstrepen dat. Twee jaar geleden brachten(exclusief exposanten en pers) 23.415 personen een bezoek aan de ISSA/Interclean. Daarbij is sprake van dubbeltellingen doordat men bijvoorbeeld meerdere dagen kwam. Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, dan is in beursjargon sprake van circa 18.000 ‘unieke' bezoekers. Onder hen waren in 2010 precies 4.862 ‘unieke' Nederlandse bezoekers ofwel 27 procent.

Dagje uit
Ooit was dat percentage veel hoger doordat de vijf tot zes grootste Neder-schoonmaakmarkt als ontmoetingsplein landse schoonmaakbedrijven ook in de RAI stonden, alsmede in ons land actief zijnde productleveranciers en groothandels. Vooral die eerste categorie, de schoonmaakbedrijven, leverde veel bezoekers op in de vorm van klanten die voor zichzelf een dagje uit organiseerden. Maar gezien de kosten en het onvoldoende aanboren van nieuwe contacten haakten de schoonmaakbedrijven in 1996 en 1998 voorgoed af. VLS hield het nog het langst vol, tot 2004. Gebrek aan nieuwe contacten bracht ook adviesbureaus als het NIC en ATIR ertoe niet meer naar de beurs te komen, net zoals de niet internationaal actieve groothandels het voor gezien hielden. Dat alles heeft ertoe geleid dat nu slechts één op de vier bezoekers Nederlander is, waardoor elke toevallige ontmoeting met een branchegenoot uit eigen land is meegenomen.

In een ultieme poging van Amsterdam RAI om weer een ontmoetingsplek voor die groep (en Vlamingen) te creëren is er nu op woensdag 9 mei, de tweede beursdag, in de Europa Foyer de Nederlandse Schoonmaakmarkt. De tweede beursdag is gekozen omdat toen in 2010 circa 2.000 Nederlanders naar de RAI kwamen. Als zich dat herhaalt, zijn bezoekersaantallen van 1.000 tot 1.500 personen voor de Nederlandse Schoonmaakmarkt haalbaar. Tijdens de Schoonmaakmarkt presenteren  zich in ten minste twintig standaard stands zeker zeven groothandels, twee schoonmaakbedrijven, zes brancheverenigingen en -organisaties alsmede een handvol media. Die dag is er ook een lunch, een minicongres ‘Schoon = gezond' en een happy hour. Om bezoek te stimuleren heeft Amsterdam RAI al vanaf begin april 9.000‘schoonmaakgerelateerde' land genoten en bedrijven per e-mail benaderd. Voor de agenda: het gaat nadrukkelijk om een Schoonmaakmarkt van slechts één dag: woensdag 9 mei, daarna is de Europa Foyer weer ontruimd.

Omarmen
Het is van harte te hopen dat het initiatief succesvol is, ook voor de Nederlandse productleveranciers die hun nek uitsteken, en daarmee voor her haling vatbaar is. Commercieel gezien zijn de internationale producenten in de schoonmaakbranche voor Amsterdam RAI van véél groter belang dan de circa veertig Nederlandse exposanten en de 4.862 bezoekers uit eigen land. Een reden temeer om Amsterdam RAI voor
dit initiatief te prijzen en deze eerste Nederlandse Schoonmaakmarkt te omarmen.

Dick van Zomeren.
Redactie Service Management

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels