nieuws

Column Rob Huijnen

Geen categorie

Conflicterende belangen

Conflicterende belangen
Er lijkt een kentering te ontstaan in de schoonmaakbranche. Het aanbesteden op basis van laagste prijs is uit de gratie en er is veel aandacht voor de code verantwoordelijk marktgedrag.  De stakingen van de schoonmakers zijn voorbij en er is overeenstemming bereikt over een geldende cao. Dit lijkt het moment om de schoonmaakmarkt grondig te hervormen en het imago van de schoonmaakbranche nieuw elan te geven. Alle betrokken partijen hebben nu focus op kwaliteit en uitvoering van dienstverlening. De aandacht is minder gericht op prijs. Nu is dan ook het moment dat de schoonmaakbedrijven kunnen inspelen op de veranderende markt. Nu is het moment om vanuit de rol van leverancier te treden en de stap naar partner in schoonmaakdienstverlening te zetten. Dit partnership moet gebaseerd zijn op vertrouwen en samenwerking, op openheid van zaken en focus op kwaliteit van uitvoering.

Andere benadering
Samenwerken op basis van partnership is een strategische keuze. Het vergt een volledige andere benadering van de aanbiedersmarkt. Prijs is daarbij een logisch gevolg van de geboden dienstverlening.  Het afstemmen van wensen en behoeften, het samenstellen van KPI's en SLA's en het vanzelfsprekend naleven van de afspraken leidt tot toegevoegde waarden voor alle partijen. Wil een schoonmaakbedrijf daadkrachtig werken aan het veranderen van het huidige imago van de schoonmaakbranche dan betekent dat ook dat interne processen anders ingericht zullen moeten worden. Daar waar nu focus ligt op rendement (operatie) of omzet (commercie) zullen nieuwe indicatoren gesteld moeten worden aan het wegen van de dienstverlening. Het zijn naar ons idee de conflicterende belangen binnen organisaties die leiden tot meer aandacht op prijs en de aandacht weghalen van kwaliteit van uitvoering.

Gemeenschappelijke doelen
Zolang de commercieel gedreven medewerkers werken op een target van omzetgroei, en de operationeel gedreven medewerkers gestuurd worden op basis van rendement doelstellingen, is er sprake van een conflicterend belang. Als klanttevredenheid een gemeenschappelijk doel is, wanneer er gewerkt wordt aan optimalisatie van dienstverlening en op basis van deze onderwerpen wordt ook performance gemeten, eerst dan is er sprake van een gemeenschappelijke doelstelling ten gunste van alle betrokkenen. Partnership begint bij jezelf, bij de intrinsieke motivatie om toegevoegde waarde te leveren.  De daarbij behorende beloning is altijd in overeenstemming.

Rob Huijnen is eigenaar, intermediair, Seiso Facilitair Advies

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels