nieuws

De Nieuwe Vakbeweging doet werkgevers na

Geen categorie

Werknemers gaan zich in De Nieuwe Vakbeweging zo organiseren als de werkgevers dat doen bij VNO-NCW.

De Nieuwe Vakbeweging doet werkgevers na

Dat zou Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, hebben gezegd tegen PvdA-kamerlid Jetta Klijnsma. De laatste presenteerde het plan voor een vervanger van de huidige vakcentrale FNV. Ze zou letterlijk gezegd hebben:‘Ik sprak Wientjes (VNO-NCW, red.) en die zei: de manier waarop jij nu de nieuwe vakbeweging tot stand probeert te brengen is eigenlijk een beetje analoog aan hoe wij werken.'

Klijnsma's advies is de vakbeweging sterk te democratiseren, zodat de leden directe invloed en zeggenschap krijgen op alle niveaus.

Hoofdrolspelers conflict 
Bedrijven krijgen overigens pas volgend jaar met De Nieuwe Vakbeweging te maken. De vakcentrale krijgt een overgangsperiode van een jaar en DNV zal per 1 mei 2013 operationeel zijn. Het is wel de bedoeling dat 21 juni alle negentien aangesloten bonden laten weten of zij de oprichtingsakte kunnen ondertekenen. Het oprichtingscongres van DNV moet dan 23 juni plaatsvinden. Dan hoopt de organisatie ook een nieuwe leider te hebben.  De hoofdrolspelers in het conflict bij de vakcentrale, Agnes Jongerius en Bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk, zijn niet beschikbaar als voorzitter van DNV.

Volgens Klijnsma en haar collega-kwartiermakers moeten de leden zelf gaan bepalen hoe zij zich organiseren en waar zij zich bij aansluiten. Zij kunnen zich organiseren in vakgroepen, sectorbonden, naar regio of als generatie, of naar elk ander belang op het terrein van de vakbeweging. Switchen moet mogelijk worden door een keuze aan te vinken op internet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels