nieuws

In 28 procent van gevallen misstanden in schoonmaak

Geen categorie

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat in 2011 meer bedrijven in de overtreding zijn gegaan dan het jaar daarvoor. De meeste regels werden overtreden in de schoonmaakbranche, de bouw en de uitzendbranche, aldus de Inspectie in haar jaarverslag. In 2011 lag de focus van de Inspectie op de schoonmaak en uitzendsector, de […]

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat in 2011 meer bedrijven in de overtreding zijn gegaan dan het jaar daarvoor. De meeste regels werden overtreden in de schoonmaakbranche, de bouw en de uitzendbranche, aldus de Inspectie in haar jaarverslag.

In 2011 lag de focus van de Inspectie op de schoonmaak en uitzendsector, de bouw, de horeca, de land- en tuinbouw en de detailhandel. Het percentage inspecties waarbij een overtreding wordt geconstateerd, schommelt in het algemeen al enkele jaren tussen de 16 procent en de 18 procent. In 2011 is bij 17 procent van de inspecties een overtreding vastgesteld. In delen van de schoonmaaksector, de uitzendbranche en de bouw worden relatief de meeste overtredingen geconstateerd. Het aantal illegaal tewerkgestelde personen dat bij de inspecties is aangetroffen daalde naar 2.030 personen. De inspectie heeft wel meer werkgevers een boete voor illegale tewerkstelling gegeven. Die toename is te verklaren doordat er meer werkgevers in één keten zijn beboet, bijvoorbeeld bij uitzendarbeid of het aannemen van werk. In 40 procent van de gevallen heeft de illegale arbeid betrekking op werknemers uit Bulgarije en Roemenië

Vele misstanden
Eén van de speerpunten van de Inspectie was het toezicht houden op de naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in de schoonmaaksector. "Al jaren worden bij een relatief groot deel van de inspecties overtredingen geconstateerd", aldus de Inspectie in haar jaarverslag. In 2011 was dit bij 28 procent van de inspecties bij de schoonmaak het geval (in 2010: 27 procent). Daarnaast vallen onder de Inspectie vier interventieteams in de schoonmaaksector. "Alle teams constateren vele misstanden op het gebied van belasting- en premiebetaling, uitkeringen, onderbetaling en illegale arbeid", aldus het verslag. Deze teams zijn operationeel tot juli 2012.

Over de Inspectie
De Inspectie SZW is dit jaar per 1 januari ingegaan en is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. De Inspectie controleert onder meer of de werk- en rusttijden worden nageleefd en over er sprake is van veilige werkomstandigheden. De nieuwe dienst bestrijkt het gehele domein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, re-integratie en inkomensvoorzieningen. "De inspectie bepaalt haar prioriteiten op basis van een risicoanalyse om zo resultaten te boeken waar die het hardst nodig zijn", aldus het jaarverslag.

Klik hier om het hele jaarverslag te downloaden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels