nieuws

Zorg levert grote bijdrage aan Nederlandse economie

Geen categorie

ABN AMRO identificeert drie sectoren die unieke kansen bieden voor versterking van de Nederlandse economie. Dit zijn de zorg, de maakindustrie en groothandel. Zo biedt de zorg op het gebied van werkgelegenheid het meeste perspectief. In het rapport ‘Speuren naar Sterren'  komt naar voren dat er wél een noodzaak voor blijvende ontwikkeling is. Voor onze […]

ABN AMRO identificeert drie sectoren die unieke kansen bieden voor versterking van de Nederlandse economie. Dit zijn de zorg, de maakindustrie en groothandel. Zo biedt de zorg op het gebied van werkgelegenheid het meeste perspectief. In het rapport ‘Speuren naar Sterren'  komt naar voren dat er wél een noodzaak voor blijvende ontwikkeling is. Voor onze kennisinfrastructuur is het van belang dat in alle drie deze sectoren krachten worden gebundeld. Bovendien moet er geïnvesteerd worden in innovatie en onderzoek. Zo kunnen we internationaal een sterke speler zijn en blijven. Dit vraagt niet alleen inzet van de sectoren zelf, maar ook van de overheid.         

Zorg
Niet alleen maatschappelijk, maar ook groot economisch is de zorgsector van groot belang: jaarlijks bedragen de uitgaven aan gezondheid- en welzijnszorg 90 miljard euro. Dat is bijna 15% BBP. De sector groeit bovendien bovengemiddeld: het UWV duidt in hun arbeidsmarktprognose de zorg als nummer één aan op het gebied van de groei van het aantal banen. De vergrijzing staat garant voor deze grote, toenemende vraag aan zorgmedewerkers. Daarvoor zijn belangrijke stappen noodzakelijk. Het beteugelen van de kosten is absoluut noodzakelijk. Maar die moet er ook toe leiden dat er middelen worden vrijgemaakt voor nieuw wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Door specialisaties kan er in de zorg efficiënter worden gewerkt, wat kwaliteitsverbetering tot gevolg heeft. Ook de grote verwevenheid met andere sectoren (multipliereffect) is van belang voor de economie: onder meer de farmacie, bouw en innovatie (R&D) zijn gebaat bij een gezonde zorgsector en groei.

Over het rapport
Het rapport ‘Altijd op zoek naar de JA – Speuren naar Sterren' is te downloaden op de website van ABN AMRO. Het rapport focust naast sectoren op diverse (opkomende) landen en ondernemers die volgens ABN AMRO een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de weg omhoog. De positieve uitschieters, die het in deze tijd van recessie voor elkaar krijgen uit te blinken, spelen in dit rapport de hoofdrol.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels