nieuws

Column Pauline Jansen

Geen categorie

Veranderen naar regie? Vergeet niet je verandering te regisseren!

Veranderen naar regie? Vergeet niet je verandering te regisseren!

Er zijn vele redenen waarom het veranderen naar bijvoorbeeld een regieorganisatie niet zomaar gerealiseerd is en soms onvoldoende van de grond komt. Eén aspect dat ik regelmatig tegenkom is het gebrek aan regie op het verandertraject. Daarmee bedoel ik constant bewust sturen op het aan de gang houden van de organisatieontwikkeling die de verandering naar regie vraagt, op de manier waarop je die voor ogen had in je veranderplan.

Expliciteer en benut kansen
Beleg de regierol expliciet. Bij de facilitair manager, een programmamanager, of in het MT. Maak er tijd voor vrij, doe het er niet even bij. Voer regelmatig het gesprek over hoe het gaat. Natuurlijk over voortgang, maar ook over de manier waarop je die wilde realiseren. Bespreek ontwikkelingen in de omgeving/bij de klant en bedenk hoe je die kunt benutten om je veranderdoelen te realiseren. Vraag je bij elke beslissing af wat die betekent voor het realiseren van je veranderdoel. En communiceer. Over kleine en grote successen, over moeilijkheden waar begrip voor nodig is etc.

Benoem ankerpunten
Wat daarbij helpt is het benoemen van ankerpunten. Dit zijn ijkpunten die iets zeggen over hoe je de verandering wilt aanpakken, en die je richting geven bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld ‘werken over afdelingen heen' als je last hebt van ongewenste eilandvorming en samenwerking wilt stimuleren. Of ‘medewerkers aan de lat' als je medewerkers wilt activeren. Of ‘zakelijk maar niet bureaucratisch' etc.

Zonder regie op je verandertraject word je voor je het weet opgeslokt door de dagelijkse managementbeslommeringen en drijf je af van je veranderdoelen en -aanpak. Regisseren om te kunnen regisseren dus!

Pauline Jansen is senior adviseur bij Twynstra Gudde. pjs@tg.nl

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels