nieuws

Facilitaire kosten werkplek gedaald naar 9.689 euro per jaar

Geen categorie

Op 5 juni is de nieuwe NFC Index kantoren bekend gemaakt. Voor het vierde jaar op rij zijn ook in 2011 de facilitaire kosten van kantoren in Nederland gedaald, in euro's per werkplek en per fte. De kosten per werkplek zijn gedaald naar € 9.689 per jaar, exclusief btw. De kosten per fte kwamen in […]

Op 5 juni is de nieuwe NFC Index kantoren bekend gemaakt. Voor het vierde jaar op rij zijn ook in 2011 de facilitaire kosten van kantoren in Nederland gedaald, in euro's per werkplek en per fte. De kosten per werkplek zijn gedaald naar € 9.689 per jaar, exclusief btw. De kosten per fte kwamen in 2011 uit op € 10.642 per jaar. Het gaat om een daling van 2% ten opzichte van die in 2010. In 2011 nam het vloeroppervlak per werkplek nauwelijks af tot 19,5 m² vvo.

Nooit eerder waren de kosten en daarmee de NFC Index® kantoren zo laag: krap 85% van de startwaarde in 2003.
In de achterliggende acht jaar zijn de kosten met 15% gedaald terwijl de inflatie voor consumenten in die periode met 14% toenam.
Daarmee is de efficiency van de facilitaire functie in acht jaar tijd toegenomen met 29%. Een opmerkelijke prestatie van de sectoren facility management, vastgoed en ICT.

Grootste daling: huisvestingskosten
Grootste daler in 2011 waren de huisvestingskosten, altijd goed voor de helft van het gewicht van de index.
Deze kosten daalden met 7%. Niet eerder daalden de huisvestingskosten voor kantoren zo fors.
Daarbij bleef in 2011 het vloeroppervlak per werkplek nagenoeg gelijk, waarschijnlijk onder invloed van verborgen leegstand bij huurders en eigenaar-gebruikers.
Binnen het geheel van de huisvestingskosten daalden de posten huur of financieringslasten (-4%), onderhoud (-11%) en energiekosten (-23%) het sterkst.
De eerste wijst op afboekingen en het gefaseerd omzetten van huurcontracten naar lagere huurprijzen.
De tweede wijst op het uitstellen of versoberen van onderhoud.
De derde is deels verklaarbaar door de zachte winter en zomer in 2011.

Kosten ICT
Van de totale jaarlijkse kosten per werkplek is de helft voor huisvesting (€ 4.451) en een kwart voor ICT (€ 2.629).
Bij ICT wordt de stijging veroorzaakt door de toenemende kosten van servicedesk, werkplekbeheer en telematica.
Hoewel bij de laatstgenoemde kosten de tarieven per eenheid van bandbreedte onder druk staan, heeft de toegenomen behoefte aan capaciteit tot meer volume en daarmee hogere kosten geleid.

Op zich interessant is dat de beweging omlaag, die de index voor de facilitaire kosten als geheel sinds haar start maakt, voor een belangrijk deel het gevolg is van kostenverlagingen van diensten die juist in het afgelopen jaar gelijk zijn gebleven (catering -2%) of voor het eerst licht zijn gestegen, zoals ICT (+4%). Kleinere kostenposten zoals schoonmaak (+7%) en receptiediensten zijn in 2011 zelfs opmerkelijk fors gestegen.

HNW
Naast kosten per werkplek voorziet NFC Index de laatste jaren ook in de ratio kosten per fte. Daarmee kunnen effecten van Het Nieuwe Werken zichtbaar worden.
Het blijkt dat de afname van het vloeroppervlak per werkplek of de afname van het aantal werkplekken per fte in 2011 nog niet echt heeft doorgezet.
De zogenaamde ‘flexfactor' schommelt nog rond de 1 werkplek per fte. Waarbij deze fulltime equivalent overigens steeds vaker wordt ingevuld met parttimers.
Het enorme overschot aan kantoorgebouwen en de daarmee dalende huurprijzen maken dat er in Nederland geen grote druk zit op een verdere intensivering van het ruimtegebruik.

Naast indices over kosten biedt NFC Index® ook vergelijkende informatie over het gerealiseerde serviceniveau, de tevredenheid van de kantoormedewerker over de geboden faciliteiten, en de impact van de organisatie op het milieu.
De resultaten van deze metingen leidden in 2011 nog niet tot opzienbarende conclusies. In 2011 brachten we voor de tweede keer een index uit voor de kosten van de facilitaire dienstverlening voor onderwijs en voor zorg in ziekenhuizen in Nederland. Daarover rapporteerden we in sectorale jaarberichten, waarvan in dit bericht een samenvatting is opgenomen. Zo krijgt vergelijk met de NFC Index® ook voor andere sectoren een praktische betekenis.

Meer weten? zie
http://www.nfcindex.nl

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels