nieuws

Luie Grieken

Geen categorie

Deze week verraste de Britse omroep BBC met een internationale vergelijking van het gemiddelde aantal gewerkte uren. Wat blijkt, de overijverige Grieken werken gemiddeld met 2.109 uur per jaar veel meer dan het OESO-gemiddelde van 1.749 uren per jaar. De Grieken hoeven alleen de Zuid-Koreanen voor zich te dulden. De Duitsers daarentegen blijken zowaar tot de grootste luiaards van de ontwikkelde landen te behoren, met een gemiddeld aantal gewerkte uren van 1.419 uur per jaar. Verbazingwekkend? Niet echt. De statistieken aantallen tellen de gemiddeld gewerkte uren van deeltijd en voltijd werknemers bij elkaar op, en Griekenland heeft in verhouding meer fulltimers dan parttimers (89,8 procent) ten opzichte van het OESO-gemiddelde (84,4 procent). Zo zie je maar hoe je met statistieken kunt jokken.

Dat de ijverige Grieken toch in de problemen zijn gekomen is in de eerste plaats omdat ze niet of onvoldoende belasting betalen, en misschien een belangrijker reden nog: een relatief klein aandeel van de Grieken heeft betaald werk of zoekt betaald werk. In 2007, ver voor de crisis, werd 43,9 procent van de Griekse bevolking aangemerkt als deel uitmakend van de beroepsbevolking, tegen het gemiddelde in de G7 van geïndustrialiseerde landen van 50,3 procent. En de Grieken gaan eerder met pensioen: in 2007 had slechts 53,3 procent van de Grieken in de leeftijd van 55-59 een betaalde baan, tegen het OESO-gemiddelde van 63,2 procent.
Een betere methode om het effectieve arbeidsaanbod te meten is om het gemiddelde aantal uren per persoon in de werkende leeftijd in de gehele populatie te nemen. Als je de cijfers op die manier met elkaar vergelijkt, scoort Griekenland in de onderste helft. Met andere woorden, relatief weinig Grieken hebben een betaalde baan en de Grieken stoppen verhoudingsgewijs ook vroeg met werken. Daar arbeidsaanbod een belangrijke bepalende factor is voor economische groei, kan er dus nog veel winst worden gehaald op dat vlak in Griekenland. En daar hoeven ze de hand niet voor in Brussel op te houden.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor Nederland. Hoewel Nederland evenveel mannen als vrouwen telt, blijft de inbreng van de vrouwen op het gebied van betaald werk ver achter. In 2010 brachten de 6,4 miljoen mannen met een salaris, loon of uitkering in totaal 233 miljard euro in het laatje. De 6,2 miljoen vrouwen met enige vorm van inkomen stelden daar 127 miljard euro tegenover. Mannen leveren grofweg tweederde van het inkomen, vrouwen eenderde. Dit komt doordat vrouwen minder uren werken, lagere functies bekleden en dus ook een lager uurloon hebben. Volgens Kees Kraaijeveld in de Groene Amsterdammer zijn vrouwen de Grieken van Nederland. Hij rekende voor wat het zou betekenen als vrouwen hetzelfde loon binnen zouden brengen als de mannen. Een grove rekensom op basis van de CBS-cijfers laat zien dat dit 96 miljard euro per jaar zou schelen. Op een nationaal inkomen van 600 miljard euro betekent dat een groeispurt van maar liefst 15 procent. Het is duidelijk: Nederland en Griekenland behoeven hetzelfde medicijn.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels