nieuws

AWBZ-instellingen presteren beter dan verwacht

Geen categorie

AWBZ-instellingen in Nederland hebben over het algemeen een positief resultaat geboekt in 2011. Dit blijkt uit twee rapporten van Deloitte. De VVT-instellingen zagen de gemiddelde marge stijgen tot 1,5% (2010: 1,2%), de gemiddelde marges van gehandicaptenzorginstellingen (GHZ) bleven redelijk stabiel op circa 1,7% (2011: 1,8%). Volgens Deloitte is dit opvallend, omdat de verwachting was dat de resultaten […]

AWBZ-instellingen in Nederland hebben over het algemeen een positief resultaat geboekt in 2011. Dit blijkt uit twee rapporten van Deloitte. De VVT-instellingen zagen de gemiddelde marge stijgen tot 1,5% (2010: 1,2%), de gemiddelde marges van gehandicaptenzorginstellingen (GHZ) bleven redelijk stabiel op circa 1,7% (2011: 1,8%). Volgens Deloitte is dit opvallend, omdat de verwachting was dat de resultaten van de zorginstellingen juist fors onder druk zouden staan door onder andere de gewijzigde bekostiging van vastgoed.

Door deze positieve marges is het eigen vermogen verder toegenomen. De VVT-sector zag het eigen vermogen stijgen tot ruim 19% van de opbrengsten (2010: 18%), de GHZ-sector tot ruim 18% (2010: 17%). Deze goede financiële resultaten zijn met name het gevolg van een verbetering van de arbeidsproductiviteit. In de VVT-sector is ook sprake van een daling van de materiële kosten en kapitaallasten.

Opvallend is een grote spreiding in de VVT-sector van rendement tussen de instellingen: resultaatratio's bewegen zich tussen 6% tot negatief 4%. Ook de spreiding in solvabiliteit en rendement is fors. Wil-Jan van de Rijdt, partner binnen de zorggroep van Deloitte, zegt hierover: ‘Ondanks een gemiddeld goed resultaat zien we vooral een opvallend aantal VVT-instellingen die in financieel opzicht onder verwachting presteren; een aantal instellingen blijkt niet in staat te zijn een positief resultaat te realiseren.' Ondanks een stijgende zorgvraag, vlakt de stijging van VVT-zorguitgaven af. Zo nam de stijging van zorguitgaven in de VVT-sector met 3,2% toe in 2011 ten opzichte van het groeicijfer 6,9% in 2010.

Voor de GHZ was in 2011 sprake van 8,4% groei (ten opzichte van het groeipercentage 1,6% in 2010). Daarnaast blijkt dat de productiviteit per werknemer is toegenomen. In de VVT-sector is de productiviteit toegenomen met 4%; de productiviteit in de GHZ-sector steeg met circa 3% in 2011. In de VVT-sector is verder het aantal FTE's afgenomen met 2% in 2011, een jaar eerder was er nog een groei van 8,9% zichtbaar. Er wordt dus meer VVT-zorg verleend, met minder mensen. In de GHZ-sector was juist sprake van toenemende groei met ruim 5%.

Met de gewijzigde bekostiging van de kapitaallasten van zorgvastgoed werd voor 2011 een behoorlijke afwaardering op vastgoed van de VVT-instellingen verwacht. Een opvallend ingrijpende aanpassing is echter, net als in de GHZ-sector, uitgebleven. Slechts één op de vijf in de benchmark betrokken zorginstellingen in de VVT-sector boekte gemiddeld 3% af van de boekwaarde. Een minderheid van de VVT-instellingen (circa 15%) ging overigens al in boekjaar 2010 tot een eenmalige afwaardering over. Het GHZ-sectorbeeld wijkt hier niet vanaf, met dien verstande dat vooral relatief goed renderende GHZ-instellingen overgingen tot het verwerken van eenmalige afwaarderingen. Verder valt vooral de hoge investeringsratio in de GHZ-sector op (9,5% in vergelijking met 2009/2010 waarin gemiddeld 7 tot 8% van de jaarlijkse opbrengsten geïnvesteerd werd); ondanks een lastiger financieringsklimaat heeft deze sector kennelijk voldoende ruimte om te investeren.

De rapporten van Deloitte zijn hier terug te vinden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels