nieuws

Betere aansluiting ggz justitie en zorg

Geen categorie

Het is vaak toeval of patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) in de justitiële sfeer dan wel in zorg terechtkomen. Verbetering van de voorzorg voor deze patiënten is nodig, zodat zij sneller in beeld zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit voorkomt dat zij in aanraking komen met justitie en bevordert de veiligheid in de maatschappij. […]

Het is vaak toeval of patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) in de justitiële sfeer dan wel in zorg terechtkomen. Verbetering van de voorzorg voor deze patiënten is nodig, zodat zij sneller in beeld zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit voorkomt dat zij in aanraking komen met justitie en bevordert de veiligheid in de maatschappij. Als EPA-patiënten toch een delict plegen is na hun detentie ‘doorzorg' door ambulante teams noodzakelijk. Zorgverzekeraars, gemeenten en de minister van VenJ moeten gezamenlijk optrekken om de keten van forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg sluitend te maken. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg om de invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) tot een succes te brengen.

De ggz wordt verantwoordelijk voor de zorg voor deze meest kwetsbare groep psychiatrisch patiënten, inclusief de subcategorie die afkomstig is van justitie. Voor de behandeling van deze patiënten moet de ggz competenties ontwikkelen, waaronder risicotaxatie. Ook is een forse toename van het aantal (F)ACT-teams nodig. Dit zijn ambulante teams die werken rondom de patiënt. De patiënt woont thuis en verblijft daardoor minder in een psychiatrisch ziekenhuis. Met steun van een (F)ACT-team, dat wil zeggen intensieve begeleiding en zo nodig bemoeizorg, kunnen patiënten een redelijk normaal leven hebben. Door een forse reductie van het aantal bedden komt er geld beschikbaar voor de nodige toename van het aantal (F)ACT-teams. Alles bij elkaar een grote verandering in de ggz.

De zorg voor EPA-patiënten moet leidend zijn en niet zoals nu het delict. De Wet verplichte GGZ biedt meer mogelijkheden om patiënten die zorg weigeren in behandeling te nemen en om in plaats van detentie verplichte behandeling op te leggen. Zo kan de zorg voor deze patiënten naadloos overgaan van justitie naar de ggz. Voorwaarde hiervoor is een geïntegreerd wettelijk regime voor de gehele keten voor indicatiestelling en plaatsing, kwaliteitsborging en informatie-uitwisseling. Zo vroeg mogelijk moet een integraal zorgplan voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen worden gemaakt, bij voorkeur op basis van vroegdiagnostiek. Dit zorgplan stuurt de keten aan en zorgt ervoor dat EPA-patiënten in beeld komen en blijven (na eventuele detentie) bij zowel de ggz als justitie. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en veel meer investeren in preventie en in ‘doorzorg'. Gemeenten weten als eerste waar patiënten te vinden zijn, zorgen vaak voor de eerste opvang van deze mensen en zijn essentieel bij onderdelen als resocialisatie en (woon)begeleiding.

In 2013 zullen twee nieuwe wetten van kracht zijn, te weten de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Het doel van deze wetten is de aansluiting tussen de forensische en reguliere geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Aan de RVZ is gevraagd uit te zoeken wat er nodig is voor een succesvolle invoering van beide wetten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels