nieuws

Wethouders gescreend op integriteit

Geen categorie

Wethouders gescreend op integriteit

In steeds meer gemeenten wordt er voor gekozen om de kandidaat-wethouders te screenen op integriteitsrisico’s.

Dat merkt adviesbureau Berenschot aan de interesse die er is voor de integriteitsscan van het bureau.

“Inmiddels hebben meer dan 35 gemeenten een voorstel opgevraagd voor het uitvoeren van een screening. Het lijkt erop dat voor de komende raadsperiode integriteit in veel gemeenten een speerpunt wordt”, aldus expert bestuurlijke integriteit Ronald van der Mark van het bureau.

Van der Mark verwacht dat integriteit de komende raadsperiode in veel gemeenten een speerpunt wordt. Ook voor Commissarissen van de Koning is integriteit een belangrijk onderwerp. De provincie Limburg adviseert bijvoorbeeld om een risicoanalyse integriteit standaard onderdeel uit te laten maken van de benoemingsprocedure van wethouders.

Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet bij het parlement, waarmee burgemeesters de wettelijke taak krijgen om de bestuurlijke integriteit in hun gemeente te bevorderen. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze taak verschilt. In veel gemeenten worden bestuurders en raadsleden tijdens integriteitstrainingen wegwijs gemaakt in de dilemma’s die komen kijken bij een integere ambtsinvulling. Daarnaast kiezen opmerkelijk veel gemeenten ervoor om kandidaat-wethouders te screenen alvorens tot benoeming wordt overgegaan. “Door het preventief screenen van kandidaten kunnen ongelukken worden voorkomen”, aldus Ronald van der Mark. ‘Enkele gemeenten zijn voornemens om ook hun nieuwe raadsleden aan een integriteitsscan te laten onderwerpen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIP

OPLEIDING Waar bemoeit u zich mee? Inmengen in het privéleven van uw werknemer
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Reageer op dit artikel