nieuws

Afwijzing ideeën werkt positief

Geen categorie

Afwijzing ideeën werkt positief

Bedrijven vragen hun werknemers vaak hun ideeën te delen over hoe het beter kan in de onderneming. Wie denkt dat een afwijzing een medewerker voorgoed demotiveert, zit goed mis; hij dropt juist vaker ideeën in de ideeënbus.

Universitair docent Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) toonde dit verrassende positieve effect van afwijzing onlangs aan. Hij onderzocht 1800 ideeën die via een online ideeënbus van een bedrijf werden ingediend en kwam erachter dat het afwijzen van een idee mensen juist motiveerde om in de vier jaar na de eerste afwijzing met een nieuw idee te komen. Opvallend is dat het tegenovergestelde gebeurde bij mensen van wie de ideeën de eerste keer werden geaccepteerd. Zij hadden juist minder de neiging nog een keer een nieuwe suggestie in te dienen in vergelijking met werknemers die een afwijzing moesten verwerken.

De onderzoeker keek ook naar de kwaliteit van de nieuwe suggesties door mensen die nieuwe ideeën opperden na eerdere afwijzingen. Hij ontdekte dat hun ideeën steeds opnieuw zouden worden afgewezen.

Mensen die succesvol waren met hun eerste idee zouden dat volgens hem met hun volgende idee juist weer zijn. Dus mensen met goede ideeën dienen niet sneller een nieuw idee in, maar als ze dit doen zullen hun suggesties vaker worden geaccepteerd.

De conclusie voor bedrijven? Als u wilt dat werknemers bruikbare ideeën indienen waarvan het bedrijf kan profiteren, moet u mensen die al eens een succesvol idee hebben ingediend, motiveren nog een keer een idee in te dienen. Tegelijkertijd moeten mensen, wiens ideeën steeds worden afgewezen, geholpen worden door ze te vertellen aan welke algemene criteria het idee moet voldoen.

Reageer op dit artikel