nieuws

PRINSJESDAG: de 8 highlights voor HR

Geen categorie

PRINSJESDAG: de 8 highlights voor HR

Voor werkgevers richt de rijksbegroting zich op lastenverlichting op arbeid. Wat zijn de highlights?

De rijksbegroting voor 2015 concentreerde zich wat betreft arbeidsmarkt op één ding: meer werklozen aan het werk helpen. Voor werkgevers ligt de focus op lastenverlichting op arbeid. Welke maatregelen raken HR nog meer?

Arbeidskorting omhoog

Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont. Lees op PW De Gids Vakbase voor wie de arbeidskorting allemaal geldt. Hiervoor wordt structureel 500 miljoen euro vrijgemaakt. Deze stimulering komt bovenop een verhoging van de arbeidskorting die al was opgenomen in het Belastingplan 2014. In totaal loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer 500 euro. Deze 1 miljard euro lastenverlichting is de eerste aanzet om de komende jaren 100.000 extra banen scheppen.

Verhoging belastingtarief eerste schijf

Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5 procent. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76 procent dat aanvankelijk was voorzien voor 2015. Het kabinet heeft 0,5 miljard euro vrijgemaakt om de tariefstijging in de eerste schijf te beperken. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

Brug-WW

Een geheel nieuwe maatregel om meer mensen aan het werk te krijgen, is de brug-WW. Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat, kunnen worden omgeschoold op kosten van de WW. De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris, en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW. Daardoor is het voor werkgevers goedkoper om zo iemand in dienst te nemen. De maatregel moet per 1 januari 2015 ingaan.

Bijtelling leaseauto beperkt

In de belastingsvoordelen voor zuinige auto’s zal worden gesnoeid. Zo wordt per 2016 de 14 procent bijtelling voor zuinige leaseauto’s (>PW De Gids Vakbase) geschrapt. Volgens de brochures van auto’s vallen veel auto’s onder de 14-procentregeling, maar volgens de overheid blijken veel auto’s niet zo milieuvriendelijk.

Bedrijfsfietsregeling vervalt

In de belastingsplannen voor 2015 vervalt de aparte status voor de bedrijfsfiets, en daarmee de fiscale stimuleringsregeling. Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling per 1 januari 2015 kunnen alleen nog gereedschappen, laptops en telefoons belastingvrij beschikbaar worden gesteld.

Ondersteuning voor werkzoekende 50-plusser

Een aantal maatregelen uit 2013 om 55-plussers met behulp van het UWV aan het werk te helpen, worden uitgebreid naar mensen van 50 jaar en ouder.  Maatregelen als het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor werkloze ouderen, en een subsidieregeling waarmee 55-plussers via de werkgever of op eigen aanvraag scholing(svouchers) kunnen krijgen worden in 2014 ook voor hen beschikbaar gesteld. Deze 50-plusmaatregel werd overigens al in juni bekend gemaakt.

Verlengde kinderopvangtoeslag

Asscher en Klijnsma kondigen aan dat werkloze ouders zes maanden in plaats van de huidige maanden kinderopvangtoeslag krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op het vinden van een nieuwe baan.

Werk terug uit lagelonenlanden

Via fiscale wegen worden organisaties aangemoedigd laaggeschoold werk terug te halen uit lagelonenlanden, zodat er meer werk vrijkomt in eigen land.

Lees meer over Prinsjesdag:

PRINSJESDAG: 1,5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid
PRINSJESDAG: kabinet mikt op vitaliteit
PRINSJESDAG: Werkloosheid aangepakt met ‘brug-WW’
PRINSJESDAG: meer aandacht voor scholing
PRINSJESDAG: wat vinden werkgevers van de plannen?

Tip:
Meer weten over de wetswijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag? Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober nemen we alle recente en komende wetswijzigingen met u door. We concentreren ons op het gebied van Arbeidsrecht, Pensioen, Personeel & Fiscus en Sociale Zekerheid.

 

 

Reageer op dit artikel