nieuws

Vrijwilligers binden: 5 tips

Geen categorie

Vrijwilligers binden: 5 tips

Vrijwilligers nemen steeds meer betaald werk over. Hoe bindt u ze aan de organisatie? 5 tips.

Betaald werk wordt steeds meer gedaan door vrijwilligers. Hiermee zou een groep ‘nieuwe werklozen’ ontstaan, meende CNV Publieke Zaak vorige week. Betaalde krachten zouden worden wegbezuinigd en de functies worden ingevuld door vrijwilligers. Al dan niet met behoud van uitkering.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat het kabinet zich bewust is van deze ontwikkeling, maar zei op BNR nieuwsradio de klachten van het CNV niet te herkennen. Hij wees op het feit dat de regels voor vrijwilligerswerk vanuit de WW onlangs zijn versoepeld: de uitkering blijft alleen behouden als het vrijwilligerswerk ‘al een tijd lang door vrijwilligers wordt gedaan’.

Misschien dat uw organisatie ook vrijwilligers inzet op voorheen betaalde functies, of op plekken waar door welke reden dan ook werk blijft liggen. Omgaan met vrijwilligers is echter wel iets anders dan omgaan met mensen met die salaris ontvangen, meent Louise van Deth, directeur van Stop Aids Now!. ‘Ze doen uit goedgunstigheid iets voor de organisatie. Als ik eisen wil stellen aan een vrijwilliger, dan doe ik dat dus niet op dezelfde manier als ik dat doe bij iemand met een contract.’ Hoe gaat u dus op een goede manier met deze onbetaalde krachten om? En hoe bindt u deze mensen aan de organisatie? Van Deth geeft tips.

1. Zet vrijwilligers gericht in

Maak onderscheid in de soorten vrijwilligers die je hebt, adviseert Van Deth. Zo kun je mensen gericht benaderen. ’Wij hebben bijvoorbeeld Angela Groothuizen als ambassadeur, mensen die inzamelingsacties opzetten en die voor ons actief zijn op social media, maar ook een vrijwilliger die wekelijks bij ons komt klussen op kantoor. Als je mensen inzet op waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden, dan hebben ze het gevoel dat ze echt iets bijdragen. Iemand die aangeeft te willen helpen met administratie moet je dus niet inzetten als collectant.’

2. Zorg voor consistente begeleiding

Voor iedereen die iets wil doen voor de organisatie, is het van belang dat wát ze doen, er ook toe doet. Daarom heb je iemand nodig in de organisatie die weet wat de sterke kanten en interesses zijn van de vrijwilligers, die ze leert kennen en ze gericht kan inzetten. Wijs daarom iemand aan vanuit de organisatie die de vrijwilligers begeleidt. Bij sommige grote goede doelen hebben ze daar een hele afdeling voor, bij Stop Aids Now! is dat een speciale medewerker.
Dit geldt echter niet alleen voor goededoelenorganisaties, benadrukt Van Deth. Ook andere maatschappelijke organisaties die werken met vrijwilligers, zoals bibliotheken en vervoersmaatschappijen moeten hiervoor zorgen. ‘Het gaat erom dat een organisatie nadenkt over hoe ze vrijwilligers op een nette manier kunnen inzetten’, zegt Van Deth. ‘Uiteindelijk draait het, net zoals alles in het leven, om zorg en aandacht.’

3. Zorg voor relevante informatie vanuit de organisatie

Relevante informatie is informatie over datgene waarbij de vrijwilliger betrokken is geweest. Dat kan al zitten in een klein gebaar, zegt Van Deth. ‘Bij Stop Aids Now! zijn er vrijwilligers bezig geweest met het versieren van de boten voor de Canal Parade in Amsterdam. Zorg dan bijvoorbeeld dat deze mensen een foto opgestuurd krijgen.’ Het jaarverslag geeft natuurlijk jaarlijks het grotere geheel weer van alle resultaten, maar bij veel organisaties is er door zo’n lijvig rapport niet heen te komen. Stuur vrijwilligers dan een gemakkelijke versie met highlights.

4. Bedank uw vrijwilligers regelmatig

Maar hoe vaak is genoeg? Dat hangt ervan af hoe vaak de vrijwilliger zich inzet. Als dat een keer per jaar is, is ze uitnodigen voor de jaarlijkse vrijwilligersdag voldoende. Komt iemand wekelijks klussen doen? Dan vraagt dat om een groter gebaar. Zo werd er bij Van Deth voor de wekelijks klussende vrijwilliger voor zijn 25-jarige jubileum een surpriseparty georganiseerd.
Maar bedanken kan ook anders. Van Deth nodigt een aantal actieve vrijwilligers ook regelmatig uit voor bijeenkomsten of actielanceringen. ‘Als je ze speciaal uitnodigt laat je ook zien dat hun betrokkenheid echt iets voor je betekent.’

5. Kijk wat u een vrijwilliger kunt teruggeven

Een salaris kunt u vrijwilligers niet betalen, maar als organisatie zijnde heeft u wel andere dingen te bieden. Sommigen hebben behoeften aan gezelligheid, die kunt u bijvoorbeeld inzetten bij het helpen organiseren van evenementen. Anderen voelen zich graag nuttig, hen kunt u een stukje verantwoordelijkheid bieden. En jongeren doen vaak vrijwilligerswerk voor hun netwerk: kijk of u hen mee kunt nemen naar bijeenkomsten, presentaties of lanceringen. ‘Door met allerlei verschillende mensen in contact te komen, kunnen ze laten zien wat ze in hun mars hebben.’

Reageer op dit artikel