nieuws

P&O adviseur te Beverwijk (0.6 fte)

Geen categorie

Fedra bestaat uit elf basisscholen en één speciale basisschool gelegen in de gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Bij Fedra werken ongeveer 300 personeelsleden, waarvan ruim 80% leerkrachten. Het bestuursbureau bestaat uit een beleidsadviseur, HR medewerker, staffunctionaris automatisering en een onderwijskundig ICT-er. Fedra heeft een tweehoofdig bestuur en een raad van toezicht. De ambities en doelen […]

scolix_logoFedra bestaat uit elf basisscholen en één speciale basisschool gelegen in de gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Bij Fedra werken ongeveer 300 personeelsleden, waarvan ruim 80% leerkrachten. Het bestuursbureau bestaat uit een beleidsadviseur, HR medewerker, staffunctionaris automatisering en een onderwijskundig ICT-er. Fedra heeft een tweehoofdig bestuur en een raad van toezicht. De ambities en doelen van een Fedra worden gerealiseerd op de scholen, daarom wensen bestuur en staf de directies en de scholen te ontzorgen en ondersteunen.
Onderwijs is onze ‘core business’ en daar willen we goed in zijn. Fedra ziet een school als de plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke 12-jarigen, op weg naar volwassenheid. De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en kwalitatief goed onderwijs realiseert. We vinden onderzoekend leren voor leerlingen en leerkrachten belangrijk, omdat zij op die manier actief kennis vergaren, in plaats van passief kennis ontvangen. Van iedereen die bij Fedra werkt, verwachten we nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding. We blijven onszelf ontwikkelen en werken planmatig aan kwaliteit. We zijn kritisch op alles wat er in de school gebeurt en stellen onszelf voortdurend de vraag of wat we doen ten gunste van de ontwikkeling van de kinderen is.

P&O adviseur – 0.6 fte
te Beverwijk
DESKUNDIG – PROACTIEF – ZELFSTANDIG

Profiel
In verband met de toegenomen regelgeving op het terrein van het personeelsbeleid zoeken we een specialist die in staat is om beleid te ontwikkelen dat naadloos aansluit bij de praktijk van de basisschool. Beleid wordt niet van bovenaf opgelegd, maar komt tot stand met bijdragen van de directeuren omdat zij het beleid in de school uitvoeren. Kenmerkend voor het beleid is dat het niet gericht is op beheer, maar op het proces. De grondhouding die daarbij past, is ‘verantwoordelijkheid nemen’. Niet door problemen over te nemen en oplossingen aan te dragen, maar door anderen in hun kracht te zetten (empowerment) en hen daarin te ondersteunen. Gezocht wordt naar een P&O adviseur die nieuwe inzichten in de organisatie brengt en die nieuwe en bestaande regels vertaalt naar de praktijk. Naast beleidswerkzaamheden bestaat een belangrijk deel van de werkzaamheden in het ondersteunen van directeuren op casusniveau.

Wij zijn op zoek naar een specialist die:

 • ervaring heeft of bekend is met het basisonderwijs en de cao PO;
 • theoretische en praktische kennis heeft van het vakgebied;
 • kennis heeft van relevante wet- en regelgeving op het gebied van HR, arbeidsrecht en het primair onderwijs;
 • inzicht heeft in de praktijk van de basisschool en nieuwe ontwikkelingen kan vertalen naar werkbare processen;
 • vaardig is in het signaleren en onderzoeken van ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering, het analyseren van gegevens, het ontwikkelen van beleid en adviseren aan bestuur en directies;
 • sociaal vaardig, enthousiast en zorgvuldig is, gestructureerd kan werken en denkt in kansen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen en opstellen strategische beleidsadviezen en -notities vanuit het eigen vakspecialisme;
 • Analyseren van interne en externe factoren en documentatie, ontwikkelen van innovatief beleid en doen van voorstellen tot aanpassing van beleid;
 • (On)gevraagd adviseren van leidinggevenden en medewerkers over beleid;
 • Zorg dragen voor effectieve een efficiënte inrichting van het beleid;
 • (Mede) opstellen, toetsen en uitvoeren van werkzaamheden.

Heeft u interesse?
Fedra laat zich bij de werving en selectie bijstaan door bureau ScoliX. Informatie over de procedure kunt u vinden op www.scolix.nl.
De openstelling van de vacature eindigt op 17 oktober om 10.00 uur. Wilt u voor die datum ons uw cv en motivatiebrief doen toekomen? Wij ontvangen deze graag per e-mail op info@scolix.nl.

Zonder uw motivatie kunnen we uw reactie voor onze opdrachtgever helaas niet in behandeling nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Marieke Reuter via info@scolix.nl of 020-7370061

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels