nieuws

Tijdelijk meer uren werken

Instroom

Tijdelijk meer uren werken

We hebben een werknemer voor 22 uur per week in vaste dienst. Kunnen we dat dienstverband voor één jaar uitbreiden tot 30 uur per week en daarna gewoon weer terugvallen op het oorspronkelijke aantal?

Ja, dat kan. U hoeft niet bang te zijn dat hierdoor stilzwijgend een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Mits, en dat willen we toch even benadrukken, u samen een schriftelijke afspraak maakt waaruit duidelijk blijkt dat het om een tijdelijke verandering gaat, die op zichzelf ook niet heel aanzienlijk is. Dat laatste moet bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de werkzaamheden in wezen hetzelfde blijven, en ook de arbeidsvoorwaarden (uurloon, arbeidstijden, etcetera) niet ineens een ander karakter krijgen. Als er in de aard van de werkzaamheden en in de overeengekomen arbeidsvoorwaarden wél grote veranderingen optreden, ligt het namelijk minder eenvoudig.
Bij dit soort tijdelijke wijzigingen in afspraken is er altijd wel enige ruimte voor discussie over de vraag of de oorspronkelijke overeenkomst niet eigenlijk vervangen is door een andere. Daarom het advies om een en ander goed samen af te stemmen en ook schriftelijk te bevestigen.

Reageer op dit artikel