nieuws

Hakken in het zand

Instroom

Hakken in het zand

Hoe coöperatief moet je als werkgever zijn? We vragen dit omdat een medewerker die een therapie volgt tegen depressieklachten dit per se in werktijd wil doen, ook al werkt hij in deeltijd. En het gaat om twee uur in de week.

Sommige vragen lijken eenvoudig, tot je iets meer hoort over de achtergronden. Voorop staat dat het personeelshandboek van dit bedrijf hier geen regeling voor treft. De werknemer was aanvankelijk akkoord gegaan met een afspraak die we in dit soort gevallen ook altijd zouden aanbevelen, en dat is om de voor therapie benodigde tijd deels voor eigen rekening te nemen. Depressie is een ziekte, en therapie ertegen staat gelijk aan doktersbezoek. Het is gebruikelijk dat werkgevers en werknemers daarvoor in onderling overleg een oplossing zoeken. Bij fulltimers geldt dat de werknemer probeert zijn afspraken aan de ‘randen van de dag’ te plannen en bereid is ongeveer de helft van de benodigde tijd voor eigen rekening te nemen, in de vorm van een afboeking van verlof; de werkgever neemt de andere helft voor zijn rekening, door verlof te geven. Voor parttimers is het veel makkelijker om het doktersbezoek buiten werktijd te laten plaatsvinden.
In dit geval was een tijdlang dezelfde benadering gevolgd. In goed overleg met de werknemer waren zijn arbeidstijden aangepast, en die afspraak functioneerde. Tot er op het werk iets gebeurde waardoor de werknemer zich veeleisender ging opstellen.
De vragensteller staat onder deze omstandigheden volledig in zijn recht als hij weigert om de gemaakte afspraken te herzien. Maar daarmee zou hij, denkt hij zelf, de depressieve werknemer weleens het laatste zetje kunnen geven om zich helemaal ziek te melden.
Dat is inderdaad iets om rekening mee te houden, en ons advies is dan ook om de zaak niet onnodig op de spits te drijven. Laat deze werknemer gerust weten dat u zijn houding niet zo coöperatief vindt als u eigenlijk van hem mag verwachten. Vertel dat u van uw kant coöperatief wilt zijn, en ook steeds geweest bent. Vraag de werknemer om net zo coöperatief te blijven als hij tot nu toe geweest is. Vraag hem om zijn afspraken zo te plannen dat zijn werkzaamheden er zo weinig mogelijk door worden gehinderd, en laat duidelijk weten dat u van mening blijft dat er eigenlijk geen reden is waarom ze alleen in werktijd kunnen plaatsvinden. Wens de werknemer van harte beterschap en toon oprechte belangstelling voor het genezingsproces. En: bewaar de brief.

Reageer op dit artikel