nieuws

Aantal banen blijft dalen

Instroom

In het eerste kwartaal van 2010 waren er 156 duizend banen van werknemers minder dan in het eerste kwartaal van 2009. Dit is een daling van 2,0 procent. Vergeleken met het vierde kwartaal waren er, rekening houdend met seizoensinvloeden, 56 duizend banen minder. Deze daling is fors groter dan in het voorgaande kwartaal. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Veruit de grootste daling signaleerde het CBS in de zakelijke dienstverlening waar het
aantal banen met 106 duizend afnam. Vooral het aantal banen bij de
uitzendbureaus daalde. Ook in de industrie, bouw, handel, horeca en transport
en bij de financiële instellingen gingen banen verloren. In de zorg en het
openbaar bestuur groeide het aantal banen met respectievelijk 45 duizend en
18 duizend.
In vergelijking met het vierde kwartaal kromp het aantal banen, gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden, met 0,7 procent. Dit is het vijfde kwartaal op rij met
banenverlies. De krimp is groter dan in de voorgaande vier kwartalen. Vooral
bij financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening nam het
banenverlies toe in vergelijking met het vierde kwartaal van 2009.

Reageer op dit artikel