nieuws

Advies: stel partnerpensioen veilig

Instroom

De Stichting van de Arbeid wil voorkomen dat problemen ontstaan rond partnerpensioen, als een werknemer van baan verandert.

Het overstappen naar een nieuwe werkgever met een andere pensioenregeling kan risico's opleveren voor het partnerpensioen, als waardeoverdracht naar het nieuwe pensioenfonds niet kan plaatsvinden. Dat laatste was vorig jaar volop het geval. Door de economische crisis kwamen de meeste pensioenfondsen onder een dekkingsgraad van 100 en dan staat de Pensioenwet de waardeoverdracht niet toe.

In een advies aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wordt uiteengezet hoe de pensioenuitvoerders verlies van partnerpensioen kunnen voorkomen. De Stichting van de Arbeid, waarin vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers met elkaar overleggen, wil nu bij beëindiging van een dienstverband een ,,standaardomruil'' invoeren, waarbij een deel van het ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen, maar dit gaat niet door als de deelnemer zelf daartegen bezwaar heeft.

Reageer op dit artikel