nieuws

Donner: gat partnerpensioen goed opgelost

Instroom

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vindt dat werkgevers en vakbonden een ,,adequate oplossing'' hebben bedacht voor het zogenoemde nabestaandenpensioengat. Pensioenuitvoerders kunnen volgens de sociale partners met een tijdelijke regeling voorkomen dat een gat ontstaat in het pensioen voor de achterblijvende partner van een werknemer, die kort na verandering van baan is overleden.

Eerder deze week hebben werkgevers en vakbonden in de Stichting van de Arbeid advies uitgebracht om verlies van partnerpensioen bij baanwisseling te voorkomen. Donner heeft vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer dat ,,uitvoering van deze aanbevelingen voldoende mogelijkheden kan bieden om de gesignaleerde knelpunten op te lossen''.

Het advies van sociale partners is in overleg met de pensioenkoepels en het Verbond van Verzekeraars tot stand gekomen. Het partnerpensioen heeft de afgelopen vijftien jaar in veel gevallen het karakter gekregen van een verzekering, waardoor de rechten vervallen als de waardoverdracht niet wordt geregeld bij werkloosheid of bij het overstappen naar een nieuwe werkgever met een andere pensioenregeling.

Werknemers staan er bij verandering van baan vaak niet bij stil dat ze het nabestaandenpensioen moeten regelen. Maar ook is het zo dat de waardeoverdracht naar het nieuwe pensioenfonds niet altijd direct kan plaatsvinden. Dat laatste was vorig jaar volop het geval. Door de economische crisis kwamen de meeste pensioenfondsen onder een dekkingsgraad van 100 en dan staat de Pensioenwet de waardeoverdracht niet toe.

De Stichting van de Arbeid wil nu bij beëindiging van een dienstverband een tijdelijke ,,standaardomruil'' invoeren. Daarbij wordt een deel van het ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen, tenzij de deelnemer zelf daartegen bezwaar maakt. Na maximaal twee jaar wordt de maatregel teruggedraaid, tenzij de betrokkene aangeeft dat niet te willen. Op deze manier hopen sociale partners niet gewenste situaties voor nabestaanden en pensioenspaarders te voorkomen.

Reageer op dit artikel