nieuws

Gapend gat dreigt op arbeidsmarkt

Instroom

Gapend gat dreigt op arbeidsmarkt

Als er niets verandert, kampt Europa in 2050 met een ‘potentiële werkgelegenheidskloof’ van 15% van de totale vraag naar arbeid. Oftewel, een tekort van 35 miljoen arbeidskrachten.

Dit doemscenario schetsen Randstad en onderzoeksbureau SEO in het nieuwe arbeidsmarktrapport "Bridging the Gap'. Er zal veel gedaan moeten worden om deze dreigende schaarste te voorkomen; arbeidsmigratie, hogere arbeidsparticipatie, productiviteitsverhoging per werknemer, zijn allen onvermijdelijk om dit probleem op te lossen. Het rapport waarschuwt dat vooral laagopgeleide werknemers hun inzetbaarheid moeten vergroten omdat zij anders de boot missen. In de toekomst zou de vraag naar hooggekwalificeerde arbeid alsmaar groeien.

Tijdelijk werk wordt steeds hoogwaardiger. Het afgelopen decennium is deeltijdwerk, met name door vrouwen, een krachtige motor geweest achter de stijgende arbeidsparticipatie. Een andere belangrijke, maar in veel landen nog onbenutte, stimulator is flexicurity. Door flexibele elementen in te brengen in het vaste contract wordt de arbeidsmarkt flexibeler.

Reageer op dit artikel