nieuws

Meer loon in tuin- en akkerbouw

Instroom

Meer loon in tuin- en akkerbouw

De vakbonden en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao open teelten.

De 30.000 werknemers in de boom-, bollen- en fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw krijgen in de tweejarige cao per 1 oktober een loonsverhoging van 1 procent en nog eens 1 procent per 1 juli volgend jaar.

LTO Nederland maakte donderdag bekend dat dit is afgesproken met de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Ook is besloten het onlangs opgestarte WErkgelegenheidscentrum Open Teelten gedurende de looptijd van de cao te verlengen.

Reageer op dit artikel