nieuws

Meer vrouwen economisch zelfstandig

Instroom

Meer vrouwen economisch zelfstandig

Steeds meer vrouwen zijn economisch zelfstandig. In 2000 verdiende 39 procent van de vrouwen met werken ten minste het bijstandsniveau van een alleenstaande, in 2008 was dat 46 procent. Het verschil in het gemiddelde inkomensniveau met mannen bleef echter onveranderd. Het aandeel economisch zelfstandige mannen tussen 2000-2008 bleef rond de 70 procent.

Het verschil in economische zelfstandigheid tussen en mannen en vrouwen komt deels doordat vrouwen vaak minder uren gaan werken of stoppen met werken na de komst van kinderen, terwijl weinig mannen hun arbeidspatroon dan aanpassen. Deze rolpatronen zijn echter aan het veranderen. Gesteund door het gunstige economische klimaat gingen vooral tussen 2006 en 2008 meer vrouwen werken. Het aantal vrouwen dat korter gaat werken na de geboorte van het eerste kind, is gedaald. Onder andere door deeltijd werken, verdienen economisch zelfstandige vrouwen aanmerkelijk minder dan mannen.

In 2008 bedroeg het bijstandsniveau van een alleenstaande 834 euro per maand. De economisch zelfstandige vrouwen verdienden met werken gemiddeld 2,4 maal dit bedrag, de mannen 4 keer zoveel. Dit verschil in inkomen tussen vrouwen en mannen bleef gedurende de hele periode 2000-2008 constant.

Bron: CBS

Reageer op dit artikel