nieuws

‘Nieuw kabinet moet pensioenakkoord omarmen’

Instroom

‘Nieuw kabinet moet pensioenakkoord omarmen’

De overkoepelende organisaties van de pensioenfondsen gaan ervan uit dat het pensioenakkoord van werkgevers en vakorganisaties zal worden verwerkt in het nieuwe regeerakkoord.

VB (bedrijfstakpensioenfondsen), UvB (beroepspensioenfondsen) en OPF (Ondernemingspensioenfondsen) schrijven dat in een stuk, dat adviezen geeft aan de toekomstige formateur. De pensioenkoepels keren zich tegen een door de overheid voorgeschreven maximum-inkomen in de pensioenregelingen. Ook pleiten ze ervoor een advies op te volgen van De Nederlandsche Bank, dat de fondsen de ruimte geeft om zelf een beleggingsbeleid te voeren.

,,Volledige zekerheid bieden bij pensioenen is wel mogelijk, maar redelijke pensioenen tegen een betaalbare prijs behoren dan tot het verleden'', aldus het advies.Volgens de pensioenkoepels geven de sociale partners in hun akkoord aan dat veranderingen noodzakelijk zijn om het Nederlandse pensioenstelsel overeind te houden.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel