nieuws

Oranjekoorts kost economie vandaag 130 miljoen

Instroom

Naar verwachting zal de wedstrijd van het Nederlands elftal maandag minimaal 1,2 miljoen mensen gedurende hun werktijd bezighouden. Een steeds groter deel van de Nederlanders mag het voetbal samen met collega's op het werk kijken. Volgens becijferingen van economisch advieskantoor EVAR Advisory Services kost deze werkonderbreking de Nederlandse economie maandag ongeveer 130 miljoen euro.

Met een eventuele verlenging en wellicht zelfs een strafschoppenreeks kan dit bedrag oplopen tot bijna 140 miljoen euro. De economen van EVAR concluderen dat vandaag elke reguliere speelminuut van het Nederlands elftal de economie gemiddeld 985.000 euro kost.

De economie komt vooral in de eerste helft van de wedstrijd op achterstand: in de rust staat de teller op 88 miljoen euro. Na de rust zijn de effecten op de economie geringer, omdat rond 17.00 uur voor veel Nederlanders de werkdag erop zit. Zij kijken dan dus in hun eigen tijd op het werk of wellicht elders naar de wedstrijd van Oranje. Direct na het laatste fluitsignaal bedraagt de schadepost voor de economie ongeveer 124 miljoen euro. Mocht echter dan nog geen winnaar bekend zijn, komt er een verlenging. ''Een eventuele verlenging kost de economie naar schatting als gevolg van de werkonderbreking ruim 7,5 miljoen euro extra'', aldus Reinders. Als na de verlenging een strafschoppenreeks een winnaar moet aanwijzen, kost dit de Nederlandse economie maandag nog eens ruim 3,5 miljoen euro. In totaal kan de werkonderbreking tijdens de achtste finale van het Nederlands elftal daarmee volgens EVAR dan ook bijna 140 miljoen euro gaan kosten.

De macro-economische impact moet overigens wel in perspectief worden geplaatst. Gezamenlijk op het werk voetbal kijken levert naast kosten namelijk ook baten op. ''Samen met collega's kijken vergroot onder meer de saamhorigheid en werkt motiverend, maar deze en andere sociale aspecten zijn lastig in geld uit te drukken'', nuanceert Reinders. Verder zijn niet alleen op microniveau, maar ook op macro-economisch niveau baten in kaart te brengen. Zo stijgen de consumptieve bestedingen omdat immers meer geld wordt uitgegeven aan eten, drinken, maar ook aan televisies. Het samen voetbal kijken is ook een plausibele verklaring voor het relatief normale patroon dat het ziekteverzuim op dit moment vertoont. De kosten van extra ziekteverzuim als gevolg van de Oranjekoorts vallen voor het bedrijfsleven en daarmee de economie als geheel vooralsnog mee.

Onduidelijker is of winst dan wel verlies van Oranje op macro-economisch niveau een groot effect op de arbeidsproductiviteit heeft. ''Zodra de kater van het verlies of die van de overwinning verdwenen is, is alles weer zoals normaal'', voorspelt Reinders. Duidelijk is wel dat werkgevers er verstandig aan doen om met hun werknemers afspraken te maken over het inhalen van de verloren tijd.''En verder hopen op een mooie wedstrijd van Oranje met een positief resultaat in de reguliere speeltijd; daar worden we allemaal gelukkiger van, ook de economie'', aldus Reinders.

Reageer op dit artikel