nieuws

Vakantierechten: parttimer evenveel vrij

Instroom

Vakantierechten: parttimer evenveel vrij

Een parttimer voelt zich benadeeld omdat enkele verplichte vrije dagen precies op data vallen waarop zij niet werkt. Daarvoor wil ze extra vrij, ze ziet dat als compensatie. We weten dat die redenering niet klopt, maar hoe zit dat ook alweer precies volgens de wet?

De precieze regeling vindt u in artikel 634, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer verwerft met het verrichten van arbeid waar recht op loon tegenover staat tevens recht op vakantie, van ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Deeltijders bouwen dit recht naar rato op.

Onder het begrip vakantiedagen, zijnde dagen waarop iemand is ontheven van de plicht tot het verrichten van arbeid, vallen geen zondagen en algemene erkende en religieuze feestdagen waarop volgens plaatselijke gewoonte vrijaf wordt gegeven met behoud van loon. Een werkgever kan zulke dagen dus niet als vakantiedagen afboeken (tenzij het om dagen gaat die volgens de geldende arbeidsvoorwaarden – kijk in uw cao! – met snipperdagen zijn gelijkgesteld). De aanspraak op vakantiedagen wordt al werkende opgebouwd.

Dit alles verklaart waarom een parttimer die sowieso niet zou werken op dagen waarop anderen ontheven zijn van arbeid, geen recht heeft op ‘compensatie’, want hij wordt niet benadeeld. Waar het om gaat, is dat hij, net als fulltimers, in de gelegenheid is om jaarlijks viermaal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur vrijgesteld te zijn van arbeid (voor zover dat recht door het verrichten van de overeengekomen loonarbeid is opgebouwd). De parttimer is eigenlijk zelfs in het voordeel, wanneer hij bij het opnemen van zijn vrije dagen niet in zijn keuzevrijheid is belemmerd doordat een deel van de data verplicht is aangewezen.

Reageer op dit artikel