nieuws

Vechten om de kenniswerker

Instroom

Vechten om de kenniswerker

Om de schaarste door de vergrijzing op te vangen zullen Nederlandse bedrijven de internationale strijd moeten aangaan om de gunst van de hoogopgeleide kennismigrant.

Dit staat in het Witboek wereldwijd werken dat Manpower en Intelligence Group hebben uitgebracht. Het rapport constateert dat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt, enerzijds omdat de arbeidsmobiliteit toeneemt – vooral jongeren oriënteren zich breder – en anderzijds omdat de ontwikkeling op het gebied van zoekmachines, vacaturesites en social media de internationale arbeidsmarkt transparanter maakt. Het witboek Wereldwijd werken beschrijft welke baan deze baan deze professional wenst en waarom zij interesse hebben in werken in Nederland.

Nederland scoort als werkplek een redelijk met een 15e plaats. Voor professionals wereldwijd geldt dat 19% wel in Nederland zou willen werken. Nederland zal vooral moeten concurreren om het beschikbare talent met de VS, Groot-Brittannië, canada, Australië, Duitsland en Zwitserland. Nederlandse bedrijven zullen volgens het witboek niet buiten het aantrekken van hoogopgeleide kenniswerkers kunnen in de nabije toekomst. Het rapport voorspelt een mismatch tussen vraag en aanbod als gevolg van de pensionering van de baby boomers. Naast de kwantitatieve tekorten die als gevolg hiervan ontstaan, zal de vraag naar hoogopgeleiden groeien. 

Reageer op dit artikel