nieuws

‘Werkplek 2020’ wordt helemaal anders

Instroom

‘Werkplek 2020’ wordt helemaal anders

Organisaties gaan een 'beslissend decennium' in, waarin de werkplek radicaal verandert. Nieuwe technologieën zullen de creativiteit en productiviteit fors verhogen. En de hr-manager krijgt te maken met de e-lancer.

Dit blijkt uit een studie van The Future Foundation onder 3.500 mensen wereldwijd die de veranderende rol van de it- en hr-manager in kaart bracht. Het delen en ontwikkelen van ideeën zal sterk toenemen dankzij nieuwe mogelijkheden om online samen te werken. Hoe meer werknemers de gelegenheid krijgen om samen te werken, hoe meer ideeën zij zullen bijdragen. Het onderzoek toont een correlatie van 81 procent. Remmende factor is dat veel bedrijven de nieuwe technologieën nog niet echt hebben omarmd. Slechts 12 procent is tevreden met de huidige ict-middelen die op het werk beschikbaar zijn. 44 procent van de it-managers zegt in zijn privéleven over betere technologie te beschikken. Meer dan de helft van hen beweert dat hun organisatie niet het potentieel benut dat met online samenwerkingstools voorhanden is. Als grootste belemmering geven zij het gebrek aan visie van het senior management en de noodzaak van financiering en investeringen.

Ook de rol van hr-managers zal veranderen volgens het onderzoek. Zij moeten bewust inspelen op culturele en organisatorische veranderingen. Van de respondenten geeft 40% aan dat de grenzen tussen werk en privé het komende decennium zullen vervagen.  dit betekent dat hr-managers bijvoorbeeld moeten worden beschermd tegen overwerk. ook krijgt de hr-maanger te maken met de e-lancer, de freelancer die voor zijn werk volledig afhankelijk is van online technologie. Tegenover de voordelen van de technologie, productievere, creatievere medewerkers, staat dat de hr-manager de betrokkenheid en de onderlinge samenhang binnen organisaties moet trachten te waarborgen. Ook hierbij zullen volgens The Future Foundation sociale (zakelijke) netwerken een belangrijke rol spelen. Nog altijd geeft 57% van de respondenten aan gezelligheid op het kantoor te waarderen en minstens een deel van de tijd door te brengen met collega’s.

Reageer op dit artikel