nieuws

werkweigering?

Instroom

werkweigering?

Verlof is toegekend, maar men heeft nu besloten dit voor 4 uur midden in vakantie niet goed te keuren kan dat? Wat als medewerker weigert, wat zijn dan de consequenties?

In februari is medew. in dienst gegaan, diezelfde maand nog een gesprek met leidinggevende gehad en daarin aangegeven dat deze graag in week 25 en 26 met vakantie wil. Dat moet zij bevestigen via mail, wat medew. ook heeft gedaan op 8 maart. Ondertussen ontslag genomen en per 1 juli uit dienst. Vorige week te horen gekregen dat medew.op dinsdag 29 juni alsnog moet werken (voor 4 uurtjes). Dit betekent voor medew.dat ze midden in de aangevraagde vakantie, terug vanuit nieuwe woonadres (totaal 460 km), naar oude woonplaats reizen om paar uurtjes te werken. Hierdoor zal de medew. veel tijd en geld kwijt zijn. Enige tegemoetkoming door de werkg. is de reiskosten 50/50 te delen. Als medew. meld dat ze niet komt word er gedreigd met werkweigering. Daarnaast heeft werkn. nog 38 vakantieuren staan en ruim 21 overuren. Voor de dagen in week 25 en 26 heeft zij 30 uur nodig, en die heeft ze nog. Wie weet wat de consequenties zijn van een werkweigering? Staat werkn. in haar recht dat zij vakantie heeft? Ze heeft het op tijd doorgegeven, wat akkoord is bevonden en nu wordt ingetrokken.

Reageer op dit artikel