nieuws

Zorgverlof onder verkeerde noemer

Instroom

Zorgverlof onder verkeerde noemer

Een werknemer zit met een ziek kind en verschijnt niet op het werk. Ze doet een beroep op calamiteitenverlof. Volgens ons is dat hier niet voor bedoeld, omdat ze al een dag eerder wist dat ze iets moest doen om in de zorg voor het kind te voorzien.

Daarin heeft u naar onze mening gelijk. De werkneemster kan hier recht hebben op kortdurend zorgverlof, als er geen andere oplossing is tenminste, maar volgens ons niet op calamiteitenverlof met behoud van loon. Dat laatste is echt voorbehouden voor omstandigheden waarin van niemand gevergd kan worden dat hij doorwerkt. Denk aan zaken waarvoor je ‘alles uit je handen moet laten vallen’, zoals brand of de spreekwoordelijke gesprongen waterleiding, maar ook aan bevalling, overlijden en ‘lijkbezorging’ van naaste bloedverwanten. Ziekte van een kind kan er ook onder vallen, mits onvoorzien acute zorg geboden is die niet kan worden uitgesteld of uitbesteed. De wet spreekt niet voor niets van ‘zeer bijzondere omstandigheden’.

Wat veel mensen overigens niet weten, is dat het calamiteitenverlof ook geldt voor ‘plichtsvervulling’ waarbij we het tijdstip niet voor het kiezen hebben, zoals aangifte doen van geboorte of overlijden. Ook het uitbrengen van je stem bij verkiezingen valt onder deze categorie. Het calamiteitenverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg, artikel 4.1.

Het kortdurend zorgverlof is geregeld in artikel 5.1 van diezelfde wet. De wetgever voorzag zelf al enkele typische omstandigheden waarin dit uitkomst kan bieden, en daartoe behoort onder meer het verlenen van noodzakelijke zorg aan echtgenoten, inwonende (pleeg)kinderen of andere naaste verwanten. Het recht op kortdurend zorgverlof is gebonden aan een maximum van ten hoogste twee maal de wekelijkse arbeidsduur. Degene die er een beroep op doet moet, als zijn werkgever dat wenst, de noodzaak onderbouwen met bijvoorbeeld afsprakenkaarten of doktersrekeningen.

Reageer op dit artikel