nieuws

Bedrijven kijken kritisch naar auto van de zaak

Instroom

Bedrijven kijken kritisch naar auto van de zaak

Door de economische teruggang en achterblijvende bedrijfsresultaten houden veel multinationals hun leaseregeling tegen het licht. Het feit dat de leaseregeling een belangrijke rol speelt binnen het totale arbeidsvoorwaardenpakket én bij het werven en behouden van personeel speelt hierbij een ondergeschikte rol. Dit blijkt uit Mercers International Car Policies onderzoek.

'Het beschikbaar stellen van een auto van de zaak is al heel lang een secundaire arbeidsvoorwaarden die vanuit overwegingen van mobiliteit en relatief fiscaal voordeel steeds populairder is geworden,' aldus Antoni van Huissteden, persvoorlichter bij Mercer. 'Nu zien we dat multinationals temidden van de economische teruggang hun autobeleid opnieuw gaan bekijken in hun voortdurend streven de kosten in de hand te houden.'

De auto van de zaak komt in de meeste landen van Europa veelvuldig voor. Zo hebben alle multinationals in Slovenië een leaseregeling, gevolgd door België (99%) en Hongarije (99%). Ook in landen als Frankrijk, Griekenland, Tsjechië, Finland, Duitsland en Polen is de auto van de zaak populair. In Nederland heeft 93 procentvan de multinationals een leaseregeling. Het functieniveau is daarbij bepalend voor de mogelijkheden tot privé-gebruik. Waar privé-gebruik is toegestaan aan bestuursleden en senior managers, kennen de lagere functieniveaus een beperking tot zakelijk gebruik, met name op salesniveau.
Van Huissteden: 'Veel werkgevers in Europa vergoeden brandstof, onderhoud en verzekering. Een paar landen hanteren daarentegen het functieniveau als basis, waarbij sommige kosten niet worden vergoed.'

De aanschafprijs per functieniveau loopt in Europa erg uiteen. In Denemarken en Rusland geldt voor een bestuurslid de hoogste aanschafprijs, respectievelijk 77.235 euro en 62.311euro. In Bulgarije is de waarde met  30.676 het laagst. Voor Nederland ligt de gemiddelde aanschafprijs van een lease-auto voor een bestuurslid op zestigduizend euro. De auto voor een directeur kost in Nederland gemiddeld vijftigduizend euro.

(Bron: Mercer)

 

 

Reageer op dit artikel