nieuws

CNV stemt in met AOW-akkoord

Instroom

Net als de leden van vakcentrale FNV, heeft maandag ook de achterban van de christelijke vakcentrale CNV ingestemd met het nieuwe AOW- en pensioenakkoord.

Maandag maakte het CNV de uitslag bekend van ledenbijeenkomsten en digitale enquêtes. Daaruit bleek dat een meerderheid van de leden positief is over de plannen.

In mei sloten de vakbonden met de werkgevers een overeenkomst over de AOW en de pensioenen. Belangrijkste wijziging met de bestaande regeling is dat de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog gaat. Het akkoord is pas definitief als de achterbannen van de onderhandelende partijen groen licht hebben gegeven.

Tegenstand kwam vooral uit de hoek van politiebond ACP en van ACOM, de bond van de militairen. Zo heeft het bestuur van de politievakbond ,,onvoldoende vertrouwen dat er nog geloofwaardige afspraken kunnen worden gemaakt voor mensen met zware beroepen''.

Reageer op dit artikel