nieuws

EU trekt 6,4 miljard euro uit voor ‘slimme groei’

Instroom

EU trekt 6,4 miljard euro uit voor ‘slimme groei’

De Europese Commissie trekt bijna 6,4 miljard euro uit voor onderzoek en innovatie. Dit pakket heeft betrekking op tal van wetenschappelijke disciplines, overheidsbeleidsgebieden en commerciële sectoren.

Doel van deze financiering is grensverleggend wetenschappelijk werk te leveren, Europa concurrerender te maken en bij te dragen tot de oplossing van maatschappelijke problemen zoals de klimaatverandering, de situatie op het gebied van energie, voedselzekerheid en gezondheid, en de vergrijzing. Dat heeft Europees Commissaris Máire Geoghegan-Quinn (Onderzoek en Innovatie) aangekondigd. 

De economische stimulans die van dit pakket uitgaat, zal naar verwachting meer dan 165 000 banen creëren. Op lange termijn komt het pakket neer op een investering in een slimmer, duurzaam en socialer Europa. Het pakket is tevens een sleutelelement in de Europa 2020 strategie van de EU, met name in het kader van het vlaggenschip ''Innovatie Unie'', dat in het najaar van 2010 op de rails wordt gezet.

Commissaris Geoghegan-Quinn: ''Investeren in onderzoek en innovatie is de enige slimme en duurzame uitweg uít de crisis en náár een duurzame en maatschappelijk billijke groei. Dit Europese pakket zal uitmonden in nieuwe en betere producten en diensten, een concurrerender en groener Europa en een betere samenleving met een hogere levenskwaliteit. Wij bieden onderzoekers 6,4 miljard euro aan voor baanbrekende projecten op het gebied van de voornaamste economische en maatschappelijke problemen: de klimaatverandering, de situatie op het gebied van energie, voedselzekerheid en gezondheid, en de vergrijzing. Dit pakket moet worden gezien als een enorme, efficiënte economische stimulans en een investering in de toekomst.''

(Bron: Europese Commissie)

Reageer op dit artikel