nieuws

Massale uitstroom dreigt na de vakantie

Instroom

Massale uitstroom dreigt na de vakantie

De zomerrust is slechts stilte voor de storm. Want volgens onderzoek van Hay Group dreigt na de vakantie een massale personeelsuittocht. De oorzaak: de medewerkerbetrokkenheid heeft na alle reorganisaties en bezuinigingen een dieptepunt bereikt. ‘Het management is helemaal kwijt waar het om gaat en hrm is vergeten hen daarop te wijzen.’

Betrekken of vertrekken
Uit het onderzoek naar de invloed van medewerkerbetrokkenheid op de arbeidsmobiliteit dat Hay Group heeft gehouden onder 5500 werknemers in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, België en Luxemburg, komen enkele opvallende uitkomsten:

  • 59 procent van alle medewerkers (specialisten, midden- en senior management) gaat nog dit jaar op zoek naar een andere baan
  • Hoge werknemersbetrokkenheid leidt tot 54 procent minder verloop
  • Een betrokken medewerker presteert in 50 procent van de gevallen ook beter

Deze conclusies worden ondersteund door de resultaten uit Global Workforce Study 2010 van concurrent Towers Watson: 39 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij de eigen organisatie. Ook in deze studie wordt een verband gelegd tussen betrokkenheid, verloop en prestaties; een toename van de betrokkenheid zou leiden tot 5 procent verbetering van het operationele resultaat van het bedrijf.

Reageer op dit artikel