nieuws

Niveau is ook arbeidsvoorwaarde

Instroom

Niveau is ook arbeidsvoorwaarde

Als detacheringsbureau hebben wij steeds meer moeite om onze hooggekwalificeerde en dus dure consultants bij opdrachtgevers te plaatsen. Dat zou misschien makkelijker zijn als we ze in een lagere functie plaatsen. Mag dat, als we verder niets aan hun salaris veranderen?

Als detacheringsbureau staat het u vrij om met uw opdrachtgevers een lager uurtarief overeen te komen. Dat is echter iets anders dan een eenzijdige ingreep in het niveau van het overeengekomen werk en de overeengekomen functie. Dat is een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, zelfs al laat u het salaris ongemoeid. Het heeft immers een negatieve invloed op iemands toekomstperspectieven en marktpositie. Het salaris zal door zo’n ingreep waarschijnlijk ook niet langer dezelfde groeimogelijkheden hebben.

Een werknemer zal daarom niet snel vrijwillig met zo’n ingreep instemmen. En de huidige omstandigheden op de detacheringsmarkt, hoe verslechterd ze ook mogen zijn, zijn nog geen rechtvaardiging voor een eenzijdige wijziging. Kortom: laat de arbeidsvoorwaarden ongemoeid en zoek het in andere dingen.

Reageer op dit artikel