nieuws

Vakantiekrachten over de vloer

Instroom

Vakantiekrachten over de vloer

Als de vaste krachten massaal op het strand liggen of barbecueënd op de camping bivakkeren, moet p&o zorgen dat het bedrijf blijft draaien. Vakantiekrachten zijn een gemakkelijke en goedkope uitkomst. Maar er zitten ook mitsen en maren aan. De voorwaarden op een rij.

De 16-jarige die in z'n eentje 's avonds de winkel afsluit, de 15-jarige die na een paar korte instructies direct achter die grote machine gaat staan, de 13-jarige die tien uur per dag bollen pelt voor een schamel loontje, of de puber die heel behendig met de heftruck door de fabriekshal scheurt – iedereen kent de voorbeelden van vakantiekrachten die in de zomerperiode het bedrijf draaiende houden. Maar het mag niet.
Natuurlijk, vakantiewerk is vormend, voor schoolgaande kinderen is het vaak de eerste werkervaring. Maar de algemene opinie (en die van de Nederlandse overheid) is dat kinderen in principe niet moeten werken, maar in de schoolbanken thuishoren. De wet verbiedt deze vorm van ‘kinderarbeid' in Nederland niet, maar stelt wel strikte regels voor vakantiewerk.
Welk soort werkzaamheden, hoe lang en onder welke voorwaarden zijn toegestaan voor jongeren, is sterk afhankelijk van de leeftijd van de vakantiekracht. Het uitgangspunt is: hoe ouder, hoe meer mag. Zo mag een 13- of 14-jarige wel zeven uur per dag werken, maximaal vier weken per jaar, maar alleen helpen bij licht werk en zeker niet achter een machine staan. Een 15-jarige mag al iets ‘zelfstandiger werken' (helpen in de winkel, de avondkrant bezorgen). Pas vanaf 16 jaar mogen jongeren echt aan de slag: in de fabriek werken, aan machines staan en achter de kassa zitten. Bij ‘gevaarlijk werk' moet een ouder iemand aanwezig zijn en is de werkgever verplicht duidelijk de risico's uit te leggen en op schrift vast te leggen voor de Arbeidsinspectie. Een 18-jarige mag in principe elk soort werk doen.

Minimumjeugdloon
Werkgevers moeten vakantiekrachten tussen de 15 en 23 jaar het minimumjeugdloon, plus een vakantietoeslag van 8 procent, betalen. Het minimumjeugdloon is een percentage van het brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder, dat per 1 juli is verhoogd en bij een volledig dienstverband nu 1416 euro per maand bedraagt. Zo dient een 22-jarige minimaal 85 procent hiervan te krijgen (1203,60 euro), en dit percentage loopt per leeftijdsjaar af tot 30 procent voor een 15-jarige. Het minimumjeugdloon voor een 15-jarige komt dus uit op 424,80 euro per maand (bij een 38-urige werkweek, exclusief vakantiegeld). Het is overigens gebruikelijk ook 14-jarigen dit loon te betalen.
Vakantiekrachten vallen in principe onder de CAO voor Uitzendkrachten. Op een paar uitzonderingen na (geen recht op aanvulling voor bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen) gelden dezelfde bepalingen. Ook vakantiekrachten hebben dus recht op vakantiegeld, namelijk 8 procent van het basisloon. Geldt er echter een cao binnen het bedrijf, dan dient de werkgever dit (hogere) bruto uurloon als uitgangspunt te nemen voor het berekenen van het salaris van de vakantiekracht. Het is aan de werkgever om al dan niet extra bepalingen op te nemen; een bedrijf kan kiezen voor een standaard contract voor bepaalde tijd of een specifiek vakantiecontract opstellen.

Imagoschade
De crisis maakt het er voor de vakantiewerker ook niet makkelijker op. Een kwart wil graag de zomervakantie werken, maar had tot half juni in elk geval nog niets kunnen vinden, zo blijkt uit onderzoek van FNV Jong. Volgens de bond had vorig jaar om deze tijd slechts 10 procent nog geen vakantiebaan gevonden. In sectoren waar de productie al naar beneden wordt geschroefd en waar men ternauwernood werk heeft voor vaste krachten, is in slappe tijden weinig behoefte aan extra handjes.
Gevolg is dat van de jongeren die willen bijverdienen de helft overweegt deze zomer uit te wijken naar zwart werk via familie, vrienden of kennissen, zo blijkt uit het Vakantiewerkonderzoek 2010. Het kan verleidelijk zijn om voor een korte periode van een paar weken de administratieve rompslomp over te slaan en zwart werk door vakantiekrachten door de vingers te zien, maar de risico's zijn groot. Dat een zwartwerkende vakantiekracht onverzekerd is tegen ziekte en ongevallen, is natuurlijk ook voor de werkgever een zeer ongewenste situatie, nog afgezien van de boete die opgelegd kan worden voor het niet afdragen van loonbelasting en sociale premies. Denk aan eventuele juridische zaken en de mogelijke imagoschade die een ongeval met een onverzekerde vakantiewerker kan opleveren.
Er is tenslotte ook nog zoiets als goed werkgeverschap. Aardig initiatief is de verkiezing tot Beste Vakantiewerkgever 2010. CNV Jongeren roept vakantiekrachten op via www.vakantiebaantje.com te testen hoe goed hun werkgever is. Door tijdig loonstrookjes te verstrekken, voldoende pauze toe te staan en goed te scoren op vele andere variabelen, maakt een werkgever kans te worden verkozen tot Beste Vakantiewerkgever 2010. ..

Meer weten?
– www.szw.nl (zoek op ‘Arbeid door jongeren: informatie voor werkgevers')
– www.arbeidsinspectie.nl

kader
Naar Ibiza
Om duizenden tijdelijke postbezorgers voor de zomermaanden te vinden, is TNT Post een wervingscampagne op Hyves gestart (www.hyves.nl/actie/zomermaanden). Via een gadget in de vorm van een game maken potentiële vakantiekrachten kennis met het werk; de winnaar van het spel mag na een aantal weken post bezorgen zelfs met zijn vrienden op vakantie naar Ibiza.

Relevante regelgeving
Bij het laten werken van vakantiekrachten heeft de werkgever onder meer te maken met de Arbeidstijdenwet (www.personeelzoeken.com/vakantiekrachten/tabel_arbeidstijdenwet.pdf, voor werknemers onder de 18 jaar), de Arbeidsomstandighedenwet, en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De Arbeidsinspectie controleert op naleving hiervan.
De werkgever heeft een verificatieplicht; voordat een vakantiekracht ouder dan 14 jaar begint met werken, dient de werkgever hem of haar om een legitimatie te vragen. Niet-Nederlandse vakantiekrachten moet ook een tewerkstellingsvergunning kunnen tonen en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) verplicht de werkgever een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie te bewaren.

Belastingteruggave
Vakantiekrachten hebben meestal recht op belastingteruggave. Dit wordt vaak vergeten. Het getuigt van goed werkgeverschap hen erop te wijzen dat zij door het invullen van een Tj-formulier de te veel betaalde loonheffing kunnen terugkrijgen.

Reageer op dit artikel