nieuws

Vakantietegoed opnemen of uitbetalen?

Instroom

Vakantietegoed opnemen of uitbetalen?

Een werknemer van ons detacheringsbedrijf heeft opgezegd. Hij is 'bankzitter' en we verwachten niet dat we hem voor zijn laatste werkdag nog ergens kunnen plaatsen. Hij heeft nog zes vakantiedagen tegoed, en wij willen graag dat hij die nu gaat opnemen. Maar de werknemer weigert, hij wil ze laten uitbetalen. Wiens belang gaat hier voor?

Op grond van artikel 7:638 BW stelt de werkgever de vakanties vast conform de wensen van werknemers, tenzij ‘gewichtige redenen’ zich daartegen verzetten. Dat is alleen anders wanneer het onderwerp geregeld is bij schriftelijke overeenkomst, bij cao, of in een regeling ‘door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of wet’.

Nu houdt het bedrijf van deze vragensteller er een personeelshandboek op na waarin staat dat de werknemer voor het einde van zijn dienstverband zijn vakantiedagen dient te hebben opgenomen. Maar is dit nu het soort schriftelijke overeenkomst dat de werkgever ontheft van het beginsel dat is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek? Als het handboek voldoet aan de wettelijke vormvereisten (dat wil zeggen: als er een relatie is met een individuele arbeidsovereenkomst waar beide partijen voor hebben getekend), dan kan de werkgever stellen dat er een schriftelijke overeenkomst ligt die hem het recht geeft om deze werknemer zijn ongebruikte vakantiedagen te laten opmaken. Dat kan hij stellen, en met slechts zes ongebruikte vakantiedagen voorzien we hier eerlijk gezegd ook weinig problemen.

Maar let op, er zijn ook omstandigheden waarin zo’n bepaling in een handboek toch echt niet volstaat. Het moet wel redelijk en billijk blijven, en als er een stuwmeer van bijvoorbeeld veertig ongebruikte vakantiedagen zou bestaan, zou het anders liggen. Al was het alleen maar omdat het voor de werknemer technisch onmogelijk zou zijn om die nog weg te werken.

Nog iets om aan te denken: stuur de werknemer een brief waarin u als werkgever het standpunt onderbouwt dat hij, gezien de bepalingen in het personeelshandboek waar hij voor getekend heeft, zijn vakantiedagen voor het einde van zijn dienstverband moet hebben opgenomen. Vermeld daarbij dat u rekening zult houden met openstaande vakantietoeslagen en overige emolumenten.

 

Reageer op dit artikel