nieuws

VFI wil één salarisnorm voor directeuren goede doelen

Instroom

VFI wil één salarisnorm voor directeuren goede doelen

De Volkskrant meldt dat het salaris van de directeur van het Rode Kruis zal worden aangepast aan de DG-norm (het maximum salaris voor directeuren-generaal). De minister van buitenlandse zaken stelt deze norm als eis voor alle subsidieontvangende ontwikkelingshulporganisaties.

VFI brancheorganisatie van goede doelen betreurt dat goede doelen nu worden geconfronteerd met twee verschillende salarisnormen. De Commissie  Wijffels heeft immers in 2005, in opdracht van VFI, een code goed bestuur voor goede doelen opgesteld, op basis waarvan een salarisregeling voor directeuren is gemaakt. Deze regeling is zorgvuldig tot stand gekomen, rekeninghoudend met relevante criteria voor de goededoelensector, zoals bijvoorbeeld het feit dat veel organisaties overheidssubsidie ontvangen. Ook houdt de VFI-regeling rekening met de grote verschillen tussen goede doelen in omvang en complexiteit. Alle VFI-lidorganisaties dienen zich te houden aan deze regeling. VFI gaat haar salarisregeling dit jaar evalueren en zonodig bijstellen.  

Dat er voor ontwikkelingshulporganisaties die subsidie ontvangen een andere norm bestaat dan voor andere goede doelen is niet wenselijk. VFI wil dat haar salarisregeling ook door de overheid wordt geaccepteerd als de salarisnorm voor goede doelen. Hierover zal VFI in overleg treden met het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere subsidieverstrekkende ministeries.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel