nieuws

Vooral oudere werkloze lijdt onder verkorting WW

Instroom

Vooral oudere werkloze lijdt onder verkorting WW

20 procent van de 55-plussers verlaat voor het bereiken van de pensioenleeftijd de arbeidsmarkt via een uitkering. Plannen om de AOW-leeftijd te verhogen zal dit aantal alleen maar doen toenemen. Het is vooral deze groep oudere werklozen die getroffen zal worden door een eventuele verkorting van de WW-periode naar een jaar.

Dat schrijft het FD op basis van cijfers van het UWV. 40 procent van deze groep 55-plussers is laagopgeleid en werkte voorheen in een branche met een slecht arbeidsmarktperspectief. Het is voor hen dus vrijwel onmogelijk om weer een baan te vinden, ook al willen zij dat wel. Bovendien werd in 2009 82 procent van de vacatures vervuld door een werknemer van jonger dan veertig jaar.

Door het eventuele verkorten van de WW-periode moeten werklozen een financiële prikkel voelen om snel weer aan het werk te gaan. Voor een grote groep 55-plussers zal dat dus niet werken, volgens de gegevens van het UWV. Het UWV legt de verantwoordelijkheid bij de werkgevers omdat de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van hun selectiegedrag.

Reageer op dit artikel