nieuws

Ruim 300 werkgevers moeten WW-geld terugbetalen

Instroom

Ruim 300 werkgevers moeten WW-geld terugbetalen

Ruim driehonderd bedrijven die gebruik maakten van de deeltijd-WW hebben eerder dan is toegestaan een deel van hun werknemers ontslagen. Volgens een brief van minister Donner van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer moesten tot nu toe 306 bedrijven de helft van de WW-uitkering terugbetalen aan het UWV.

In totaal zijn 544 werknemers voortijdig – binnen drie maanden na afloop van de regeling- ontslagen. Het UWV onderzoekt nog 150 gevallen. Bij 388 ontslagen werknemers ging het bedrijf failliet waardoor het UWV afziet van terugvordering.  In de brief spreekt Donner tegen dat deze bedrijven gesjoemeld hebben. Bedrijfseconomische redenen waren de voornaamste reden van de ontslagen. 

De regeling ging vorig jaar april van start.  Tot nu maakten ongeveer 6.800 werkgevers gebruik van deze regeling en circa zeventigduizend medewerkers werken of werkten in de deeltijd-WW.  Meer dan de helft hiervan doet geen beroep meer op de regeling. Onder deze werknemers zijn inmiddels 3.751 mensen alsnog werkloos geworden, maar in de meeste gevallen gebeurde dit na de termijn van drie maanden.

Bron: de Volkskrant

Reageer op dit artikel