nieuws

Brandbrief De Unie aan Kamer over pensioenen

Instroom

Brandbrief De Unie aan Kamer over pensioenen

Vakbond De Unie vindt dat de Tweede Kamer zijn verantwoordelijkheid moet nemen en duidelijkheid moet verschaffen over de pensioenen. Voorzitter Rendert Algra vindt het ,,onbegrijpelijk, ongeloofwaardig en schokkend'' dat werknemers en pensioengerechtigden worden geconfronteerd met verschillende geluiden en conclusies over de pensioenen. Zij moeten weten of hun oudedagsvoorziening wel of niet toekomstbestendig is.

In een brandbrief aan alle fractievoorzitters zal De Unie er op aandringen dat de Kamer ,,orde schept in de chaos''. Algra wil dat de Kamer het initiatief neemt om duidelijkheid te krijgen over hoe de financiële positie van pensioenfondsen wordt berekend. Ook wil hij een uitspraak van de Kamer over het pensioenakkoord dat vakbeweging en werkgevers in juni overeenkwamen. Zij stellen voor de AOW- en pensioenleeftijd in 2020 te verhogen van 65 naar 66 en iedere vijf jaar te bekijken of de leeftijd verder aangepast moet worden. Wachten tot er een nieuw kabinet is, vindt De Unie te lang duren.

De leden van De Unie zijn overigens niet gelukkig met dat akkoord. Zij stelden uitdrukkelijk als voorwaarde dat niet getornd mag worden aan opgebouwde rechten. Nu de situatie van pensioenfondsen ,,met de dag zorgelijker lijkt'' wil De Unie dat vakcentrales en werkgevers de voorwaarden van het akkoord nader bespreken

Reageer op dit artikel