nieuws

Crisismaatregelen deels afgebouwd

Instroom

Crisismaatregelen deels afgebouwd

‘De crisismaatregelen hebben zichtbaar effect gehad’, was Donners’ conclusie op Prinsjesdag 2010. Toch moet in 2011 de deeltijd-WW en de aanpak Jeugdwerkloosheid eraan geloven.

Honderdduizend werknemers hebben totnogtoe gebruik gemaakt van werktijdverkorting en deeltijd-WW. Daarnaast zijn 68.000 jongeren die tussen wal en schip dreigden te vallen, aan een baan of stage geholpen. Dat schrijft demissionair minister Piet-Hein Donner (Sociale Zaken) in zijn beleidsagenda bij de begroting van SZW voor 2011, die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Ondanks dat dit de belangrijkste resultaten zijn die Sociale Zaken met haar crisispakket heeft geboekt, lopen beide maatregelen af. De deeltijd-WW-regeling eindigt in juli 2011 en ook stopt de overheid het actieplan aanpak Jeugdwerkloosheid.

Andere crisismaatregelen blijven wel overeind. De dertig mobiliteitscentra die tijdens de crisis zijn opgezet worden ‘onderdeel van de reguliere dienstverlening.' Tot en met mei dit jaar zijn via de mobiliteitscentra 141.000 mensen binnen drie maanden na hun ontslag naar ander werk begeleid.

De omscholingsbonus – werkgever ontvangt maximaal 2.500 euro subsidie voor een met ontslag bedreigde werknemer – blijkt geen succes. Sinds het uitbreken van de crisis zijn slechts 177 scholingsbonussen toegekend en 160 Ervaringscertificaten. Het algemene gebruik van EVC's blijft echter wel groeien, in 2009 waren dit er 15.700.   

Reageer op dit artikel