nieuws

Donner: goede aanpak jeugdwerkloosheid

Instroom

Donner: goede aanpak jeugdwerkloosheid

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft er in één jaar tijd voor gezorgd dat 68.000 jongeren een baan, leerwerkplek of stage hebben gekregen. Dat meldt minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een evaluatie van de dertig Nederlandse arbeidsmarktregio’s .

Donner noemt in een brief aan de Tweede Kamer de resultaten "vertrouwenwekkend". Het Actieplan is een gezamenlijk initiatief van vier ministeries en wordt uitgevoerd door verschillende partners; gemeenten, het UWV, onderwijs, de VNG, kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven en sociale partners. Het kabinet heeft er over drie jaar verspreid 250 miljoen voor beschikbaar gesteld.

Vooral het eerste kwartaal van 2010 laat een gunstige ontwikkeling zien. Tussen januari en april wisten 38.000 werkloze jongeren een stage, leerwerkplek of een gewone baan te vinden. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van de 30.000 jongeren die in de laatste vier maanden van 2009 een plek vonden. Ondanks de voortdurende economische crisis is het totaal aantal stages en leerbanen zelfs iets gegroeid naar 213.000 erkende leerbedrijven in juni 2010. Mede hierdoor konden in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan 110.000 jongeren in het mbo beginnen aan hun stage of leerbaan.

Donner is voorzichtig positief over de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in Nederland, die nog altijd het laagst is van alle EU-lidstaten. De jeugdwerkloosheid ligt traditioneel wel hoger dan de algemene werkloosheid. In mei van dit jaar lag de totale werkloosheid op 5,5 % terwijl op dat moment 11 % van de jongeren tot 27 jaar werkloos was. Van die 130.000 jongeren zit bijna de helft niet meer op school.

Bron: minszw.nl

Reageer op dit artikel