nieuws

‘Kabinet schrapt zonder visie’

Instroom

‘Kabinet schrapt zonder visie’

De economie herstelt, maar Nederland is nog niet definitief uit de crisis. Het demissionaire kabinet presenteerde dinsdag op Prinsjesdag een bezuinigingspakket van 3,2 miljard euro. Werkgeversorganisaties en vakbonden erkennen dat er gesneden moet worden in de overheidsuitgaven, maar hebben traditiegetrouw andere opvattingen over de invulling van de plannen.

,,Visieloos'' noemt FNV-voorzitter Agnes Jongerius de geplande bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en de kinderopvang. Zowel FNV als CNV vindt dat er eerst moet worden nagedacht welke taken de overheid wil schrappen, voordat er zomaar op het ambtenarenapparaat wordt gekort. En hoewel Jongerius kinderopvang ,,geen vrouwenissue'' vindt – het is een zaak die zowel jonge moeders als jonge vaders aangaat – vreest zij dat met een duurdere kinderopvang vrouwen zich massaal terugtrekken van de arbeidsmarkt.

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, maakt zich vooral zorgen over de infrastructuur. Hij is bang dat gemeenten en provincies straks veel minder te besteden hebben aan onderhoud van wegen en riolering. ,,Met enkel noodreparaties kom je er niet. Als de bezuinigingen doorgaan, rijden we straks op lokale en provinciale wegen van gat naar gat.''

Vanuit werkgeversorganisaties VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland klonk daarentegen vooral lof voor de begroting die zij als ,,waardig afscheid'' van de regeerperiode van premier Balkenende zien. De koepelorganisaties vinden het heel verstandig dat het demissionaire kabinet wil snijden in de uitgaven. ,,Landen die snel saneren vertonen doorgaans ook snel betere economische prestaties.''

De werkgeversorganisaties zien in de plannen een erkenning van het kabinet dat het economisch herstel vorm moet krijgen vanuit het bedrijfsleven. ,,Het zet een aantal belangrijke maatregelen uit het crisispakket voort, waardoor ondernemingen 1 miljard euro aan liquiditeitssteun krijgen. Kredietgaranties blijven intact'', aldus de organisaties.

De bezuinigingsronde van 3,2 miljard euro in de komende jaren moet ons land er weer bovenop helpen, maar gaat zeker pijn doen in de portemonnee. En dat terwijl Nederlandse huishoudens dit jaar voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis minder te besteden hebben, zo bleek dinsdag uit de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau.

De koopkracht van huishoudens daalt dit jaar gemiddeld met 0,5 procent. Volgend jaar is die daling 0,25 procent, berekende het CPB. Budgetvoorlichtingsinstituut Nibud becijferde dat de bezuinigingen bijna iedereen treffen. Dit varieert van een paar euro per maand voor de lagere inkomens tot rond de 20 euro per maand voor de hogere inkomens.

Volgens econoom Nico Klene van ABN Amro zijn de geplande bezuinigingen voorlopig voldoende. ,,Er was wellicht meer mogelijk geweest, maar ik denk dat het demissionaire kabinet niet te veel ruimte wilde wegnemen voor de nieuwe regering.''

Reageer op dit artikel