nieuws

Paniek op de postmarkt om contracten

Instroom

Paniek op de postmarkt om contracten

Nu de cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en postbedrijven zijn vastgelopen, staan de werkgevers met de rug tegen de muur. Zonder cao hebben zij de wettelijke verplichting alle 30.000 postbodes in vaste dienst te nemen.

Nu werken bij Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP mensen op flexcontracten of stukloon. Om ‘oneerlijke' concurrentie met TNT tegen te gaan, heeft het demissionaire kabinet per Algemene Maatregel van Bestuur besloten dat per 2011 alle postaanbieders hun mensen in vaste dienst moeten nemen. Alleen als in de cao andere afspraken worden gemaakt, kan hiervan worden afgeweken.

Bonden en werkgevers hadden aanvankelijk in een cao afgesproken dat 80% van de werknemers per 1 oktober 2012 in vaste dienst zouden zijn. Maar in de praktijk blijkt dat nog steeds slechts 0,5% van de postbodes een contract voor onbepaalde tijd heeft, waarop de bonden de cao hebben opgeschort. Afgelopen maandag zijn de onderhandelingen opnieuw op niets uitgelopen. In hun eindbod stelden bonden dat 80% van de werknemers dan per 1 oktober 2013 in vaste dienst moeten zijn. Maar de werkgevers stellen dat dit gezien de huidige marktomstandigheden niet realistisch is. Gevolg, geen cao en dus dreigt voor Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP dat zij alle postbezorgers in vaste dienst moeten nemen. De werkgevers vrezen dat dit tot hun faillissement zal leiden.

 

Reageer op dit artikel