nieuws

Rijke werknemers willen doorwerken

Instroom

Rijke werknemers willen doorwerken

Juist rijke werknemers zijn niet van plan om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op hun lauweren te rusten. Zij willen in meerderheid liever doorwerken. Voor armere werknemers ligt dat moeilijker, omdat zij niet dezelfde kansen hebben.

Dat meldt Personel Today op basis van het rapport The Age Illusion van Barclays Wealth. 70 procent van de rijke werknemers die jonger zijn dan 45 jaar, zegt van plan te zijn door te werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De helft van de rijkaards van 65 jaar of ouder is van plan om door te werken zo lang zij dat kunnen.

David Lain, onderzoeker aan de Brighton Business School, waarschuwt dat rijke werknemers zich in een heel andere positie bevinden dan hun armere leeftijdsgenoten. De laatste groep heeft veel minder controle over hun werkzame leven. 'Het is voor de armsten veel moeilijker om op oudere leeftijd op de arbeidsmarkt te concurreren. Ze missen het opleidingsniveau en de gezondheid van de rijkeren en hebben ook in het verleden minder baanzekerheid gekend.'

Voor het onderzoek werden wereldwijd ruim tweeduizend werknemers ondervraagd die elk meer dan een miljoen euro bezaten.

 

Reageer op dit artikel