nieuws

Vakbonden zetten hoog in

Instroom

Vakbonden zetten hoog in

De vakbonden zetten bij de onderhandelingen voor nieuwe cao's volgend jaar hoger in dan afgelopen jaar. De prille opleving van de economie rechtvaardigt volgens de bonden een looneis die hoger is dan het verwachte niveau van de inflatie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de eisen echter gevaarlijk voor het herstel van de economie.

De FNV-bonden zetten volgend jaar in op een loonsverhoging van 2 tot 3 procent. CNV kondigde maandag een looneis aan van 1,5 tot 2,5 procent. ,,De economie trekt weer aan, maar de crisis is nog niet voorbij. Daarom hebben we gekozen voor een goede balans tussen een looneis die iets uitkomt boven het verwachte inflatieniveau en stevige afspraken over goed werk'', aldus Catelene Passchier, de nieuwe cao-coördinator van de FNV.

VNO-NCW vindt de eisen van de bonden echter allesbehalve gebalanceerd . ,,De looneisen van de vakbonden zijn gevaarlijk'', zei een woordvoerder van de werkgeversvereniging. ,,Het herstel in het bedrijfsleven is broos en moet een veel steviger fundament krijgen. De sociale partners moeten daarbij hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe dichter de looneis bij nul procent ligt, hoe beter.'' De FNV betreurde de reactie van VNO-NCW, maar was er niet verbaasd over. ,,Een pavlovreactie van de werkgevers'', aldus Passchier.

De vakbonden ontvouwden hun voornemens voor het nieuwe cao-seizoen traditiegetrouw een dag voor Prinjesdag. Op de derde dinsdag van september presenteert het kabinet de bezuinigingsplannen voor het komende jaar en komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe prognoses voor de Nederlandse economie.

Uit vorige week uitgelekte cijfers bleek dat het CPB dinsdag zal bekendmaken dat de economie dit jaar met meer kracht uit de recessie is geklommen dan eerder werd verwacht. Voor 2011 wordt de groeiverwachting echter iets teruggeschaald. Daarnaast ziet het CPB het prijspeil in Nederland slechts mondjesmaat stijgen. Gemiddeld wordt een inflatie van 1,5 procent in 2011 voorzien. De looneis van de vakbonden komt hier dus iets bovenuit. Vorig jaar beperkten de bonden hun eisen nog tot het behoud van koopkracht.

,,Het gaat beter met de economie en bedrijven maken weer flinke winsten'', verdedigde Passchier de hogere inzet voor 2011. ,,Werknemers moeten daaraan mee kunnen verdienen.''

De arbeidsmarkt bleef de afgelopen twee jaar ondanks de diepe recessie beter overeind dan verwacht. De werkloosheid steeg weliswaar van minder dan 4 procent in 2008 tot bijna 6 procent in juli 2010, maar dat was aanzienlijk minder dan de gemiddelde werkloosheid van 8 procent die het CPB een jaar geleden nog voor 2010 voorspelde.

Toch blijft behoud van werkgelegenheid een speerpunt voor de twee grootste vakbonden. Vooral jongeren en flexwerkers moeten volgens FNV meer kansen en zekerheden krijgen op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de arbeidsparticipatie van ouderen en moeten er meer mogelijkheden komen voor thuiswerken, ook voor mensen in lagere functies.

Reageer op dit artikel