nieuws

‘Werkgevers krijgen niets cadeau’

Instroom

‘Werkgevers krijgen niets cadeau’

FNV-voorzitter Jongerius vergist zich als zij zegt dat werkgevers een douceurtje krijgen van bijna een miljard euro. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie.

In de begroting kan de FNV lezen dat er sprake is van per saldo een lastenverzwaring voor bedrijven van honderden miljoenen euro's door oplopende zorgkosten. Burgers en bedrijven worden door het demissionaire kabinet gelijk behandeld, aldus beide ondernemingsorganisaties.

'Tegenover lastenverzwaring voor burgers staat een belastingverlaging die de koopkrachtverliezen repareert of vrijwel ongedaan maakt. De lastenverzwaring voor ondernemingen wordt door het demissionaire kabinet grotendeels gecompenseerd door verlenging van een aantal zeer verstandige 'tijdelijke' crisismaatregelen om de economie er sneller bovenop te helpen. Het gaat om uitstel (en geen afstel) van belastingbetaling voor bedrijven', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

'Daarnaast is er sprake van een bescheiden verlaging van de vennootschapsbelasting voor grote en kleine ondernemingen. Die komt op een moment dat ook in andere Europese hoofdsteden versterking van het ondernemingsklimaat op de agenda staat', vervolgen de ondernemingsorganisaties in een reactie: 'Een verstandige maatregel dus, net als het extra geld voor innovatie dat is uitgetrokken. Vernieuwing van de economie, waar wereldwijd werk van wordt gemaakt, is een bittere noodzaak.'

Reageer op dit artikel