nieuws

‘Werkgevers zijn niet rationeel’

Instroom

‘Werkgevers zijn niet rationeel’

Werkgevers wordt een rationaliteit toegedicht die zij in werkelijkheid slechts zelden bezitten. Veel beslissingen nemen zij uit sentimentele overwegingen. Dat stelt Ronald de Leij, directeur van de Dutch Employers Cooperation Programme.

De Leij deed zijn uitspraken tijdens een door Achmea georganiseerd debat over langer doorwerken. 'Als wekgevers rationeel handelden, zouden zij investeren in 45-plussers. Hoe vaak hebben we al niet gezegd dat een investering in oudere werknemers waarschijnlijk meer rendement oplevert dan investeren in jongere werknemers? Maar de werkgever ziet alleen dat de 45-plusser dichter bij de deur zit', aldus De Leij.

Een van de problemen met langer doorwerken is volgens De Leij het feit dat het maatschappelijk geaccepteerd is om oudere werknemers de deur uit te werken. 'Mensen denken vaak dat dat een financiële berekening is. Het ontslaan van ouderen is duur, maar dat zijn eenmalige kosten, die je in een keer afschrijft. Maar daar gaat het niet om. Als je moet kiezen tussen een werknemer van 53 en één van 35 die net een hypotheek en een gezin heeft, dan is de kans buitengewoon klein dat het maatschappelijk wordt geaccepteerd dat je die jongere werknemer ontslaat.'

Volgens De Leij is demotie een methode om mensen langer actief te houden op de werkvloer, al wil hij dat woord niet gebruiken. 'Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je het gesprek aan gaat met een werknemer en deze geeft aan dat hij wat minder wil werken, het uiterst bespreekbaar is dat daar ook minder beloning tegenover staat. Maar wanneer je van bovenaf besluit dat de werkgever wat minder te doen krijgt en dus ook minder beloning, dan valt dat verkeerd.'

De Leij vindt dat werkgevers en werknemers eindelijk een volwassen relatie moeten aangaan en met elkaar moeten bespreken wat zij wederzijds van elkaar nodig hebben. 'Het aangaan van dat gesprek wordt al heel lang gepropageerd, maar het wordt ook al heel lang als lastig ervaren.'

Reageer op dit artikel